-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2557 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

رهبر انقلاب در اجتماع مردم اراك در تقبيح سياست دولت امريكا آن را سياست و دموكراسي افسانهاي لقب داد. چنين انتقاد تندي از ايالات متحده نشان از چه نوع موضعگيري هايي ميباشد؟

بديهي است كه لبه تند و تيز انقلاب اسلامي ايران از ابتدا كه فرياد امام(ره) بلند شد، عليه آمريكا و اسرائيل بود. آمريكا بود كه بر ايران در دوران شاه تسلط داشت و از اين آب و خاك بهرهها مي برد و اين كشور را پايگاه نظامي خود و شاه را اولين حامي اسرائيل در منطقه قرار داده بود. انقلاب اسلامي به رهبري امامخميني(ره) توانست دست امريكا را از اين منطقه كوتاه كند. لذا از همان ابتدا امريكا و طرفداران آن در منطقه با سياستهاي انقلاب اسلامي مبارزه كردند و هنوز مخالفتها ادامه دارد.

مبارزه با شاه در حقيقت مبارزه با امريكا و اسرائيل بود. توطئههاي بي شماري كه عليه نظام مقدّس جمهوري اسلامي توسط امريكا و اذناب او شده، بيانگر اين حقيقت است. كودتاي نوژه، حمله به طبس، حمله به هواپيماي مسافربري، تحميل جنگ هشت ساله، مطرح كردن جزائر سه گانه در خليج فارس، تجهيز گروههاي آشوبگر در كردستان و تركمن صحرا و جنگل و خوزستان، آتش زدن لولههاي نفت در ابتداي انقلاب و تبليغ بيش از حدّ رسانههاي امريكايي و غربي و... توطئه هايي است كه همواره ادامه داشته است. تا امريكا دست از روحيه تكبر و تجاوزگري بر ندارد و شر خود را از منطقه خليج فارسي كم نكند و ناوگانهاي خود را از منطقه بيرون نبرد و پولهاي ايران را كه حدود بيست سال است در بانكهاي امريكا مصادره شده، آزاد نسازد، مخالفت و مبارزه با امريكا جزء سياستهاي اصولي انقلاب اسلامي خواهد بود. رهبر معظم انقلاب كه ادامه دهنده راه و خط امام(ره) است، همان سياست اصولي امام را ادامه ميدهد. امام فرمود: امريكا شيطان بزرگ است. سخنان رهبر معظم انقلاب بيانگر همين سياست است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.