-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12761)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11212)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8490)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4624)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1503)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25585 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

دربارهء مسلك دراويش و هدايتشان از شريعت به طريقت و از طريقت به حقيقت توضيح دهيد.در ضمن بنويسيد فرقهء شاه نعمت اللّهي چه فرقه اي هستند؟

بسياري از دراويش و صوفي هاي امروزه نماز نمي خوانند و روزه نمي گيرند و به عموم مقررات اسلامي و تكاليف الهي بي اعتنا هستند; زيرا معتقدند تمام تكاليف اسلامي و شريعت قالب هايي هستند كه دربردارندهء اسرار, روح و باطن مي باشند; مثلاً معتقدند, ظاهر نماز, حركات و سكنات و اذكار است , امّا باطنش ذكر وياد و توجّه قلبي به خداوند است و باطن كه طريقت ناميده مي شود, از ظاهر مهم تر و ارزشمندتر است .

بنابراين , كسي كه خود را ملتزم به باطن احكام (طريقت ) مي داند, لازم نيست احكام ظاهري (نماز و روزه ) راانجام بدهد.

آنان مي گويند: احكام و مقررات اسلامي قالب و پوستهء اسرار و بواطنند (طريقت ) و طريقت راه رسيدن به حقيقت است ; مثلاً نماز كه نيّت و ركوع و سجود و سلام و... است , باطني دارد كه ياد و توجه قلبي به خدا باشد. وقتي توجه قلبي به خدا از طريق ديگري امكان پذير باشد, ديگر لازم نيست نماز بخوانيم . بر خلاف فقهاي اسلام كه معتقدند مقررات اسلامي مصالحي دارد كه سعادت آفرين است و كسب آن مصالح تنها از راه خواندن نماز حاصل مي شود, لذا نماز در همه حال و همه جا تا آخر العمر واجب است .(1)

فرقهء شاه نعمت اللّهي ها منسوب به شاه نعمت اللّه است كه از عرفاي قرن نهم است و سلسلهء نسبش به آل علي 7ي رسد و از معاريف به نام صوفيه است .

(پـاورقي 1.برداشت از كتاب آشنايي با علوم اسلامي , كتاب عرفان , ص 80ـ 81و استفتاآت جديد, آيت الله مكارم شيرازي , ج 1 ص 492

گويند: 95سال عمر كر و قبرش در ماهان كرمان قرار دارد كه زيارتگاه صوفيان است .(2)

(پـاورقي 2له .مرتضي مطهري , كتاب عرفان , ص 119

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.