-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12761)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11206)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8489)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4623)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25590 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

با توجه به اين كه از ديدگاه قرآن , حضرت آدم ابوالبشر اوّلين انسان است , چگونه مي توان بين نظرقرآن و نظريهء تكامل داروين كه امروز پذيرفته شده و مشهور است , جمع نمود؟ نظر عالمان در اين خصوص چيست ؟در ضمن نظر حضرت امام صادق 7را دربارهء تكامل و انسان هاي ميمون نما توضيح دهيد.

همان طور كه مي دانيم طبيعي دان و صاحب فرضيهء معروف انگليسي معتقدبود كه همهء موجودات (نباتات و حيوانات و انسان ...) در اصل يك چيز به نام تك سلول بيش نبودند. سپس بر حسب قوانين و اوضاع طبيعي در مدت سال هاي متمادي تنوعي پيش آمد و انواع طبق همان قوانين , رو به رشد و كمال رفتند و در طي كمال به دو رشتهء گياه و جانور تقسيم شدند. جانور, از مرتبهء پست , مراحلي از قبيل صدف و اسفنج ومرجان را طي كرد و به صف استخوانداران درآمد, مثل ماهي , سوسمار و پروندگان و... پس از طي مراحل حيوانات پستان دار و انواع چهارپايان درآمدند و به شكل سگ و فيل و ميمون ظهور كردند و در آخرين مرحلهء تكامل سر ازانسان در آورد.(1)

بر حسب عقيدهء داروين انسان موجود تكامل يافته از حيوانات و انسان هاي ديگر خواهد بود, نه اولين انسان ,در صورتي كه قرآن او را اوّلين انسان مي داند. حال چگونه مي توان بين دو نظريهء متفاوت تلفيق نمود؟

ج : اوّلاً آن چه داروين و علوم در اين زمينه بيان داشته اند, فرضيه اي است كه دائماً تغيير كرده و اصلاح شده و ياباطل شناخته شده است و فرضيه هاي ديگري جايگزينش شده است . با چنين فرضيه اي نمي توان مطلبي را كه دركتاب آسماني آمده است , مردود شناخت .

ثانياً: علوم در اين جهت سير كرده كه تغييرات اساسي در جانداران پيدا شده , خصوصاً مراحلي كه نوعيّت تغييرشكل داده و عوض شده است , به صورت جهشي و سريع و ناگهاني بوده است ; يعني طفل يك شبه ره صدساله را طي كرده است .

اگر چنين باشد, مي گوييم چه اشكالي دارد كه حضرت آدم در طي چهل شبانه و روز ره چند هزار ساله را طي كرده و به شكل انسان درآمده است ؟ يعني بسيار سريع و فوري است . در آثار مذهبي آمده كه طينت حضرت آدم 7هل صباح سرشته شده است . ثالثاً بر فرض كه فرآورده هاي علمي از نظر علوم قطعي باشد و فرض كنيم ممكن نيست حضرت آدم مراحل كمال را به طور سريع طي نكرده باشد, بلكه اجداد حيواني داشته و از اين طريق به كمال رسيده است , آيا ظواهر قرآن و روايات غير قابل توجيه و تأويل است ؟ ما مي توانيم بگوييم آن جايي كه قرآن مسئله ءحضرت آدم و حوّا و كيفيت فريب آن ها توسّط شيطان را مطرح مي كند, به صراحت نمي گويد: آدم به صورت دفعي ازخاك آفريده شده است , بلكه قرآن مي گويد: انسان از خاك آفريده شده و مورد لطف و مهر خداوند متعال قرار گرفته و از شيطان فريب خورده است .(2) در نتيجه از بهشت خارج شدند.

بر اين اساس مي توانيم بگوييم حضرت آدم اوّلين تكامل يافته است , نه اوّلين انسان آفريده شده , گفتني است كه انديشمندان و مفسّران اسلامي در باب خلقت موجودات و انسان دو گونه نظر دارند: بيش تر معتقدند كه به صورت دفعي بوده و هر نوعي به طور مستقل و جداگانه آفريده شده است و تكامل يافته از موجود ديگري نيستند و دليل اين دسته ظواهر آيات و روايات است .

برخي ديگر مي گويند: خلقت تدريجي بوده است ; يعني ابتدا خداوند يك موجود زنده به نام تك سلول را آفريدو در اثر مرور زمان و طي مراحل مختلف به شكل انسان درآمد.

اين دسته , ظواهر آيات و روايات مورد نظر گروه اول را توجيه و تأويل مي كنند. به علاوه به آياتي تمسّك جسته و از آن استظهار مي كنند كه خلقت تدريجي بوده است , نه دفعي , از جمله : .(3) اين ها مي گويند: اصطفي به معناي انتخاب و برگزيدن است و انتخاب در جايي كاربرد دارد كه از ميان جمعي و افرادي يك نفر به عنوان برتر انتخاب شود. وقتي خداوند مي فرمايند ما حضرت آدم و نوح و... را انتخاب كرديم , مفهومش اين است كه حضرت آدم از ميان هم جنسان و هم نوعان خويش كه كامل تر وپيشرفته تر بود, برگزيده شده است .

چنان كه از سياق آيه استفاده مي شود, چون حضرت نوح و آل عمران و... حتماً از ميان هم نوعان خود انتخاب شدند. وقتي حضرت آدم 7را در كنار نوح و... قرار داده , معلوم مي شود او از ميان انسان ها انتخاب شده است .(4)

اگر اين نظريه را پذيرفتيم آن گاه مشخص خواهد شد كه هيچ گونه تضادي بين گفتار قرآن و نظريه هاي علمي وجود نخواهد داشت . پاسخ قسمت آخر

(پـاورقي 1.فرهنگ معين , دكتر معين , ج 5 اعلام .

(پـاورقي 2.برداشت از مجموعهء آثار, ج 1 ص 514 تأليف شهيد مطهري .

(پـاورقي 3.آل عمران (3 آيهء 33

(پـاورقي 4.آيةالله مشكيني , تكامل , با تخليص .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.