-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2560 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

معلمي هستم 35ساله , از لحاظ ظاهر فردي عادي هستم و از لحاظ مذهبي فردي معتقد.هميشه ترس از خدا بر وجود من مستولي بوده است . از سن هيجده سالگي كه خواستگارها به سراغ مي آمدند,فوراً وصلت به هم مي خورد. چند سال پيش شخصي به من گفتك بخت تو را بسته اند. خواهش مي كنم مراراهنمايي كنيد. آيا بخت بستن حقيقت دارد؟ اگر دارد چه بايد كرد؟

خواهر گرامي خانم زهرا ثامري ; از اين كه با ما مكاتبه كرده و مشكل خود را مطرح نموده ايد و راه حل خواسته ايد متشكريم . مهم ترين دغدغه پسران و دختران در جواني ازدواج است , مخصوصاً دختران بيشرت در اين باره نگراني دارند. چند چير در ازدواج و رغبت خواستكارها مورد اهميت استك

1 شرافت خانوادگي و اخلاق پدر و مادر و وجهه اجتماعي و محلي آنان اگر دخري داراي همه محاسن باشد, ولي درخانواده اي كه داراي آبرو و حيثيت اجتماعي نباشد, بزرگ شده باشد, اين مسئله براي خواستكارهاي دختر, نقطه منفي محسوب مي شود.

2 زيبايي و شكل و شمايل دختر نقش به سزايي در اين مسئله دارد.

3 اخلاق و منش دختر نيز مهم است .

4 دعاها و نفرين هاي ديگران بي اثر نيست گاهي دختري در كودكي به پدر و مادر يا مادر بزرگ يا پدر بزرگ آزار و اذيت هاي فراواني مي كند و آنان نفرين مي كنند.

5- شياطين و اجنه نيز مي توانند نقشي در اين مسئله داشته باشند همچنان كه قرآن داستان ساحران وجادوگران را كه بين زن و شوهرها تفرقه و جدايي مي انداختند, بيان مي كندك

فرشته بابل

عيسي بن سقفي گويد: من جادوگر بودم و مردم به من مراجعه مي كردند و براين كار مزد مي گرفته و ار اين زاه تأمين معاش مي نمودم . سالي به حج رفتم و در آن جا به حضور امام صادق 7شرفياب شدم . شرح حال خودرا به خدمتش عرضه داشتم و گفتم : اكنون توبه كرده ام . آيا اين كار بشخش حايزي هم دارد؟ فرمود: آري ,بگشاي , ولي مبند(). (بخت افراد را بگشاي و بخت كسي را نبند). خواهر گرامي : علت اين كه ازواج شما(پـاورقي 1ـ سيد مصطفي دشتي , معارف ومعاريف , ج 6 ص 215

صورت نگرفته است براي ما معلوم نيست و نمي توان به طور قطع گفت كه جادو و سحر باعث عدم ازدواج شما شد. ولي خوب است هر روز و شب چندين مرتبه آيت الكرسي و سوره هاي ناس و فلق را بخوانيد و نذر وعهدي با خدا ببنديد كه خدواند متعال هر چه زودتر زمينه ازواج خوب و صحيح شما را فراهم سازد. نكته ديگراين كه اگر خواستگاري به سراغتان آمد, اگر متدين بود, در زمينه هاي ديگر سخت گيري نكنيد. ضمناً با تلفن 7743183با مسئول واحد آقاي شريعتي تماس بگيريد, شايد راه حل بهتري به شما ارائه دهد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.