-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2561 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا مبارزات ميرزاكوچك خان جنگلي واقعاً مردمي بود؟ عاقبت او چه شد؟

ميرزا از مجاهدان مشروطيت و رهبر قيام جنگل بود. نام ميرزا كوچك خان يونس و معروف به ميرزا كوچك خان فرزند ميرزا بزرگ از مردم رشت و ساكن استادسرا بود.

ميرزا در سال 1298 هجري قمري به دنيا آمد. براي ادامه تحصيل به تهران آمد و تحت تأثير حوادث و انقلابات كشور قرار گرفته و افكارش تغيير يافت و به صف مجاهدان مشروطيت پيوست...(... تاريخ گواهي مي دهد كه ميرزا كوچك خان براي آزادي كشور و نجات مردم از ستم مبارزه مي كرد و زير سؤال بردن مبارزات او اصلاً صحيح نيست) گويا ميرزا كوچك مي خواست مركز اتحاد اسلام تأسيس كند... .

در نهايت درجه معتقد به دين اسلام و به همان حدّ نيز وطن پرست بود، شايد آن هم از راه اين كه ايران وطن او يك مملكت اسلامي است و دفاع از آن را واجب مي شمرد.(1)

ميرزا كوچك خان يك طلبه آزاديخواه و مسلمان و متدن بود. قيامش اسلامي و مردمي و هدفش براندازي و سرنگوني تاج و تخت مستكبرين بود.

ميرزا كوچك خان جنگلي پس از كودتاي سال 1299 هجري شمسي به دست مخالفان كشته شد و در گوشهاي از شهر رشت مدفون شد.(2)

پي نوشتها:

1. با تلخيص از لغت نامه دهخدا، ج 11، ص 14675.

2. با تلخيص از مهر معين، فرهنگ فارسي، ج 6، ص 1619.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.