-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2562 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

جوانان براي مبارزه با تهاجم فرهنگي چه بايد بكنند؟

در دنياي ارتباطات و انفجار اطلاعات خواه ناخواه فرهنگها به يكديگر منتقل شده و امر الگوپذيري تسريع مي شود. راديو، تلويزيون، ماهواره، اينترنت و حتي مطبوعات هر كدام در اين مقوله به نوعي سهم دارند.

جوان به اقتضاي طبع خود، همان گونه كه در اين مقطع از دوران زندگي از نظر جسمي درخشنده و زيبا مي شود و اين را بايد از آثار خلقت دانست، در پي زيباطلبي خواهد بود. تشريع اديان براي جلوگيري از انحرافهايي است كه در پي هوي و هوس به وجود مي آيد و جوان چون بيشتر از ديگران در معرض خطا و لغزش است و بايد بيشتر از ديگران از خود مواظبت كند. اگر كسي داراي مباني اعتقادي قوي باشد و نيز از اصالت خانوادگي برخوردار بوده و به واجبات تن دهد و از محرمات بپرهيزد، در مقابل طوفان حوادث و تهاجم بيگانگان در امان خواهد بود. دنيا از همان ابتدا قابيل و هابيل داشت. قابيل در پي تطميع نفس و هابيل در پس كسب رضاي خدا بود.

پس دنياطلبي و علاقهمندي به آن، مصدر تمام لغزشها و بديها است و آفت اوليه در وجود انسان از لغزشهاي خود او شكل مي گيرد و نفس براي پذيرش انواع انحرافها آماده مي شود.

اگر جواني بخواند در مقابل تهاجم فرهنگي مقاومت كند و از شبيخون دشمن نهراسد، لازم است خود را به سلاح تقوا مجهز كند و كمي فكر نمايد كه نهايت كارش به كجا مي انجامد. مرگ را حق بداند و از مردگان عبرت بگيرد.

خوشيهاي دنيا را لذاتي زودگذر بداند و به آن دل نبندد. مباني اعتقادي خويش را تقويت كند و در مجامع معنوي چون مساجد و نماز جماعت حاضر شده و حضور در مراكزي كه به تقويت شعائر مذهبي مي پردازند، را براي خود لازم بداند و هر تئوري اگر به عمل آميخته نشود و فقط حرف باشد، نميتواند سازنده شود. انسان هم به نصيحت احتياج دارد و هم به عمل. اگر با جوانح و قلب خود پندي را گوش مي دهد، بايد با جوارح و اعضاي خود آن را عملي سازد. اما گفتن اين مسائل آسان و عمل سخت است، ولي همراه با اميد به اين آيه قرآن گوش مي دهيم كه: و أنْ ليس للانسان إلاّ ما سعي؛ و اين كه براي انسان بهرهاي جز سعي و كوشش او نيست.(1)

پي نوشتها:

1. نجم (53) آيه 39.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.