-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(34986)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(14500)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13703)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(7758)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2811)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(2408)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(2195)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1896)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1551)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1305)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25708 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2194

چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

واژ? لوط لغت سرياني است(1) كه دقيقاً معناي آن معلوم نيست، ولي از نظر لغت عرب به معناي چسبيدن، محبت و بوي خوش ميباشد.(2)از نظر اصطلاح لوط اسم يكي از پيامبران الهي است كه بيست و هفت بار در قرآن به كار رفته است.(3) بر اين اساس لوط معناي خوبي دارد و انتخاب آن براي پيامبر خدا اشكال ندارد. رابطه اسم و مسمّي نيز حفظ شده است. امروزه اين اسم از آن جهت معناي زشت به خود گرفته است كه قوم حضرت لوط گناه بزرگ همجنس گرايي را مرتكب شدند. خداوند آنان را عذاب سخت نمود.(4) اگر قوم حضرت لوط مرتكب آن گناه نميشدند ، اسم لوط در عرف امروزه زشت نبود؛ يعني معناي زشت واژ? لوط و لواط بعد از جريان وعملكرد قوم لوط بر اين اسم بار شد. افزون بر آن اسم گذاري از امور اعتباري است، بدين معنا كه والدين با در نظر گرفتن برخي از شرايط و عوامل، اسم فرزندان خويش را انتخاب ميكنند.

معمولاً در گزينش اسم، شرايط و عوامل زمان گزينش اسم مدّ نظر قرار ميگيرد.

اگر در زمان اسمگذاري اسم زيبا بود،والدين آن را انتخاب ميكنند، گر چه در مرور زمان به خاطر به وجود آمدن شرايط ، ممكن است اسم آن زيبايي خويش را از دست بدهد و عرف جامعه بعدي آن را نپذيرد.

واژ? لوط نيز از همين مقوله است.

در ابتدا اين واژه معناي زشتي نداشت و معناي زيبايي داشته است. بر همين اساس نيز اين اسم براي حضرت لوط انتخاب شده است، ولي در مرور زمان به خاطر عملكرد قوم لوط اين اسم در افكار عمومي خوشايند نيست . عدم پذيرش افكار عمومي بعد از گذشت زمان گزينش اسم، باانتخاب آن نام در هنگام ولادت فرزند منافات ندارد.

پي نوشت:

1 - آتور جعفري، واژههاي دخيل در قرآن مجيد ، ص 367 - 368.

2 - المنجد، ص 739 .

3 - دانشنامه قرآن ، ج 2 ، واژ? لوط.

4 - تفسير نمونه، ج 16 ، ص 260.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.