-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23858)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13189)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10890)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5658)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2600)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1831)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1792)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1436)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1250)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1066)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25716 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

معجزات و كارهاي خارق العادهكه پيامبر(ص) و امامان معصومانجام مي دادند، كارهاي خود آن هاست يا كار خدا؟ اگر كار خود آنها است، درانجام آن مستقل بودند و يا به اذن و اراده خدا انجام مي دادند؟

در اين كه معجزه فعل مستقيم خدا است يا معجزه فعل پيامبر يا امام به اذن خدا است، دو نظريه مطرح است كه به توضيح آن ميپردازيم:

أ ) برخي بر اين باورند كه معجزه فعل مستقيم خدا است.

ب ) نقطه مقابلش اين است كه اين امر با قدرت و اراده پيامبر يا امام صورت ميگيرد، يعني او داراي يك قدرت خارق العاده و يك اراده فوق العاده ميشود كه با قدرت و اراده، هر چه را كه بخواهد، انجام ميدهد، ولي با اذن خدا اين كارها را انجام مي دهد.

قدرت را خدا به او داده است و در نتيجه او اراده ميكند كه فلان كار انجام بگيرد وانجام هم ميگيرد.

عدهاي نظريه اوّل را پذيرفته اند و اسم اين كارها را كار خدايي گذاشته اند و كارها را ميان خداوند و غير خدا تقسيم كرده. و گفتهاند كارهاي كوچك مانند دميدن، فوت كردن و عصا را دريا به زدن كار بنده است، ولي شكافته شدن دريا و زنده شدن مردگان كار خدا است و در قدرت بنده نيست.

دسته دوم معتقدند كه معجزات را كار پيامبران وائمه است. اين گروه به آياتي استناد ميكنند كه قرآن اين معجزات را به شخص پيامبر نسبت ميدهد، ولي همواره تكيهاش اين است كه اين كار باذن الله صورت ميگيرد. فعل پيامبر يا امام است، ولي با اذن الهي، زيرا در قرآن آمده است كه: ما هرگز نميتوانيم معجزهاي جز به فرمان خدا بياوريم(1)

بنابر اين معجزه كار خدا است و تنها به فرمان او انجام ميگيرد. كساني كه معجزه ياكارهاي خارقالعاده انجام ميدهند، تنها با اجازه خداوند ميتوانند چنين كارهايي را انجام دهند. خداوند به هر كس كه شايستگي اين كار را داشته باشد، اين اجازه را ميدهد كه برخي از كارهاي خارقالعاده را انجام دهد تا مردم پي به حقانيت او ببرند.

پاورقي:

1 - سوره ابراهيم (14)، آيه 11؛ براي توضيح بيشتر ر. ك. به: مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج 4، ص 484 - 464.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.