-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23842)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13189)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10889)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5657)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2599)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1829)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1791)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1436)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1250)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1063)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25722 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

ما مسلمانان اعتقاد داريم كه نجات دهندة عالم بشريت امام زمان است ، نيز عقيده داريم كه حضرت عيسي به امر خداوند زنده است. آيا اين دو در قيامت همراه هم براي نجات بشر مي آيند؟

اين نگرش كه حضرت عيسي (ع) و امام زمان (ع) در قيامت به نجات بشر مي پردازند، قابل قبول نبوده و فاقد مباني علمي و دلايل مي باشد. نجات بشر از ظلم ها و تشكيل جامعه آرماني قبل از قيامت و در اين عالم مي باشد، يعني امام زمان (ع) با ظهور خود به تشكيل جامعه مطلوب مي پردازند:

بين عقايد ما مبني بر زنده بودن حضرت عيسي (ع) و منجي بودن امام زمان (ع) تضاد وجود ندارد؛ زيرا در معارف اسلام دو منجي به نام هاي حضرت عيسي (ع) و امام زمان (ع) بيان نشده است، يك منجي وجود دارد كه امام زمان (ع) است حضرت عيسي (ع) در هنگام ظهور امام زمان (ع) نزول نموده و در كنار امام زمان قرار گرفته و با او نماز خوانده و با ايشان بيعت مي كند.(1) و در راستاي هدف عالي امام زمان (عج) كه تشكيل جامعه آرماني است، قرار دارد و از ياران حضرت مي باشد.

در برخي روايات تصريح شده است كه حضرت عيسي (ع) يكي از فرماندهان امام زمان (ع) بوده و حضرت را در تشكيل حكومت و سركوبي مخالفان ياري مي كند. امام علي (ع) فرمود: ... آن گاه مهدي (عج) حضرت عيسي را به جانشيني خود در عمليات تهاجمي عليه دجال بر مي گزيند. عيسي (ع) براي يافتن و سركوبي دجّال حركت مي كند ... دجّال به سوي حجاز حركت مي كند و عيسي (ع) در گردنة هرشا به او مي رسد و فرياد هولناك بر او مي كشد و ضربه اي سخت بر او فرود مي آورد و او را در شعله هاي آتش ذوب مي كند، آن سان كه سرب در آتش ذوب مي شود.(2)

پي نوشت ها:

1 - منتخب الاثر، ص 479.

2 - الشيعه و الرجعه، ج1 ص 167، به نقل از نجم الدين طبسي، چشم انداز به حكومت مهدي، ص 93 - 94.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.