-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20129)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13078)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9708)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5193)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2535)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1658)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1538)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1332)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1088)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(941)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25802 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

دو بيت زير مربوط به كدام آيات قرآن است؟

نگارينا شنيدستم كه گاه محنت و راحتسه پيراهن سلب بود ست يوسف را به عمر اندر

يكي از كيد شد پرخون دوم شد چاك از تهمتسوم يعقوب را از بوش روشن گشت چشم تر

رودكي

خداوند در بيان داستان حضرت يوسف در سه مورد به موضوع پيراهن او اشاره ميكند.

1. يكي از كيد شد پر خون اين جمله به اين آيه اشاره دارد: وجأو عَليَ قَميصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ...; (يوسف، 18)، و بر پيراهنش خوني دروغين آوردند....

برادران يوسف به خاطر حسادت، يوسف را به بيابان بردند، او را در چاه افكندند و لباسهاي او را با خون گوسفند آغشته كردند و نزد پدرشان آورده، گفتند كه گرگ او را خورده است.

2. دوم شد چاك از تهمت اين جمله به اين آيهها اشاره دارد: واستَبَقَا البابَ وقَدَّت قَميصَهُ مِن دُبُرٍ...فَلَمّا رَءا قَميصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قالَ اِنَّهُ مِن كَيدِكُنَّ اِنَّ كَيدَكُنَّ عَظيم;(يوسف،25ـ28)، و آن دو به سوي در بر يكديگر سبقت گرفتند، و ]آن زن[ پيراهن او را از پشت بدريد...پس چون ]شوهرش[ ديد پيراهن او از پشت چاك خورده است گفت: بيشك، اين از نيرنگ شما ]زنان[ است، كه نيرنگ شما ]زنان[ بزرگ است.

پس از اين كه برادران يوسف او را به كاروان مصري فروختند، پادشاه مصر او را خريد. در خانة پادشاه مصر، زن پادشاه به يوسف پيشنهاد كار خلاف داد. يوسف از دست توطئة آن زن فرار كرد. آن زن پيراهن يوسف را از پشت گفت و پاره كرد. هنگامي كه يوسف فرار ميكرد، شوهرش را در آستانة در ديد.

در اين جا، آن زن به يوسف تهمت زد و گفت: كيفر كسي كه قصد بد به خانوادة تو كرده چيست؟

دريده شدن پيراهن يوسف از پشت، اين تهمت را برطرف كرد.

3. سوم يعقوب را از بوش روشن گشت چشمتر اين جمله به اين آيه اشاره دارد: اِذهَبوا بِقَميصي هـَذا فَاَلقوهُ عَليَ وجهِ اَبي يَأتِ بَصيرًا...;(يوسف،93) اين پيراهن مرا ببريد و آن را بر چهرة پدرم بيفكنيد تا بينا شود و همة كسان خود را نزد من آوريد....

يعقوب از فراغ يوسف آن قدر گريست تا بيناي خود را از دست داد. پس از آن كه برادران يوسف در مصر، يوسف را شناختند، يوسف پيراهن خودش را براي پدرش فرستاد. پيراهن را بر چشمان يعقوب ماليدند و بدين وسيله چشمانش بينا شد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.