-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12761)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11207)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8489)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4624)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25850 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

در سوره يوسف، آيه 2، ميخوانيم: ما قرآن را به عربي نازل كرديم تا شما به تعليمات آن عقل و هوش يابيد. زبان عربي چه ويژگي دارد كه كلمه تعقلون را به همراه داشته است؟

هدف نهايي از نزول قرآن، هدايت و راهنمايي بشر به سوي كمال و نزديك شدن به خداوند متعال است و مخاطبان در صورتي ميتوانند آيات آن را بفهمند كه معنا و مفهوم آيات و سورههاي آن را درك كنند.

فرود آمدن كتاب به صورت قرآن و عربي بودن آن به اين معنا است كه آن را در مرحلة انزال به لباس قرائت عربي كه زباني روشن و آشكار است در آورده و آن را الفاظي خواندني مطابق با الفاظ معمول و مرسوم نزد عربها قرار داده شده است، و از آن جا كه عَرَب به معناي فصيح بودن، روشن و واضح بودن ميباشد، خداوند متعال كلام خودش را با اين زبان نازل فرموده و دستور داده كه در آن تعقل و انديشه كنند تا آن را بفهمند.(ر.ك: لسان العرب، ابن منظور، ج 1، ص 586ـ589، داراحيأ التراث العربي، بيروت.)

جملة لعلّكم تعقلون از قبيل توسعة خطاب و عموميت دادن به آن است; چون سوره با خطاب به شخص رسول خدا6 شروع شده و ميفرمايد: تلك ءَايـَت الكتـَب و سپس خطاب به آن حضرت ميفرمايد: نحن نقص عليك بنابراين، معناي آيه اين است كه ما اين كتاب كه مشتمل بر آيات ميباشد را در مرحلة نزول به لباس و واژة عربي كه روشن و آشكار است پوشانده و با آن واژه آراسته و زينت داده نازل كرديم تا مناسب با تعقل تو و قوم و امت تو باشد و اگر در مرحله وحي به قالب الفاظ خواندني به صورت عربي و آشكار و فصيح در نميآمد، قوم پيامبر اكرمبه اسرار آيات آن پي نميبردند و تنها به فهم پيامبر6 محدود ميشد و به او اختصاص داشت و اين دلالت دارد كه الفاظ كتاب قرآن چون وحي و به زباني فصيح و روشن است توانسته اسرار آيات و حقايق معارف خداوند را ثبت و ضبط كند و اگر به زبان ديگري نازل ميشد، پارهاي از اسرار آن بر عقلهاي مردم مخفي و تاريك ميماند و دست تعقل و فهم بشر به آنها نميرسيد.

بنابراين، آيات قرآن كريم، هنگامي كه در قالب الفاظ زبان عربي و فصيح و آشكار در ميآيند، مناسب با عقل مخاطبان شده و به مفاهيم و محتواي آن پي ميبرند و در آن ميتوانند به راحتي تعقل و انديشه كنند.(ر.ك: الميزان، علامه طباطبايي;، ج 11، ص 73ـ76، انتشارات اسلامي، قم.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.