-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12759)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11202)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8488)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4623)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1346)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(952)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25851 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

مگر نه اين است كه حضرت آدمغ اولين انسانها بوده و خداوند او را اولين پيامبر در زمين برگزيده و بي شك به او علم نيز داده است; پس چرا انسانهاي اوليه كه از فرزندان آن حضرت بودند، نميتوانستند حتي حرف بزنند و بيشتر آنها حتي وحشي بودهاند؟

به تصريح قرآن، حضرت آدم از علم لدني و الهي برخوردار بوده و بر سخن گفتن توانايي كامل داشته است، نه تنها او ـ كه پيامبر خداست ـ بلكه اولين فرزندان او نيز بر سخن گفتن قادر بودند. خداي متعال گفتگوي قابيل و هابيل ـ اولين فرزندان حضرت آدمغ ـ را اين گونه نقل ميكند: ]قابيل[ گفت: حتماً تو را خواهم كشت ]هابيل[ گفت: خدا فقط از تقوا پيشگان ميپذيرد. اگر دست خود را به سوي من دراز كني تا...(مائده،27ـ28)

بنابراين، آموزگار اوليه انسان خداست و انسان سخن گفتن را از او آموخته است الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَم # عَلَّمَ الاْ ?ًِنسَـَنَ مَا لَمْ يَعْلَم امّا دربارة گفتة باستانشناسان، اگر درستي فراگير بودن آن اثبات شود، احتمال دارد مربوط به انسانهاي پيش از انسانهاي نسل حضرت آدمغ باشد.

در حديثي از اميرالمؤميندرباره خلقت آدم و فرشتگان قالوَّا أتجعل فيها مَن يفسد فيها و يسفك الدّمآء (بقره، 30)، آمده است كه ساكنين روي زمين پيش از آفرينش آدم موجوداتي به نام نسناس بودهاند; و از برخي روايات برميآيد كه آنان به علت فساد و خونريزي فراوان در زمين، مورد نفرت فرشتگان بودند. به همين جهت هنگام آفرينش آدم فرشتگان به خداوند عرض كردند كه: آيا در آن ]زمين[ كسي را گماري كه فساد كند و خونها بريزد؟ و حال آنكه ما با ستايش تو ]تو را[ تنزيه ميكنيم و به تقديست ميپردازيم؟(بقره، 30).

هويت و چگونگي فردي و اجتماعي آنان براي ما معلوم نيست; ولي بر اساس برخي گفتهها آنان (نسناسها) به شكل انسان بوده در برخي چيزها با انسان مشترك و در برخي ديگر متفاوت بودهاند.(ر.ك: معارف و معاريف، حسيني دشتي، ج 10، ص 131، چاپ صدر قم ـ بحارالانوار، علامه مجلسي، ج 11، ص 103 و ج 60، ص 273، داراحيأالتراث العربي ـ مجمعالبحرين، الطريحي، كلمه نسس.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.