-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12759)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11203)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8488)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4623)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(952)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25857 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

كتابهاي آسماني تورات و انجيل، براي چه كساني نازل شده و پيامبران آنها چه كساني بودند؟

دو كتاب آسماني تورات و انجيل، از طرف خداوند بر قوم بني اسرائيل نازل شدند. قوم بني اسرائيل، فرزندان حضرت يعقوبغ يا اسرائيلغ بودند. اين قوم، قرنها زير سلطه و شكنجه فراعنة مصر قرار داشتند، تا اين كه خداوند بر آنان منت نهاد، و موسيغ را در بين آنان، به رسالت مبعوث گردانيد، و كتاب هدايت و نور، يعني تورات را بر موسيغ نازل نمود اِنّا اَنزَلنَا التَّورغةَ فيها هُديًونورٌ يَحكُمُ بِهَا النَّبِيّونَ الَّذينَ اَسلَموا لِلَّذينَ هادوا والرَّبّـَنِيّونَ والاَحبارُ بِمَا استُحفِظوا مِن كِتـَبِ اللّهِ وكانوا عَلَيهِ شُهَدأَ...;(مائده،44) ما تورات را نازل كرديم، در حالي كه در آن هدايت و نور بود، و پيامبران كه در برابر فرمان خدا تسليم بودند، با آن بر يهود حكم ميكردند; و ]همچنين[ علما و دانشمندان، به اين كتاب كه به آنها سپرده شده و بر آن گواه بودند، داوري مينمودند... پس از گذشت قرنها، خداوند، عيسيغ را در بنياسرائيل به پيامبري برگزيد، و كتاب انجيل را بر او نازل نمود: وَقَفَّيْنَا عَلَيََّ ءَاثَـَرِهِم بِعِيسَي ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَغةِ وَءَاتَيْنَـَهُ الاْ ?ًِنجِيلَ فِيهِ هُديًوَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَغةِ وَهُديً وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِين;(مائده،46) و به دنبال آنها ]پيامبران پيشين[ عيسي بن مريمرا فرستاديم، در حالي كه كتاب تورات را كه پيش از او فرستاده شده بود تصديق داشت، و انجيل را به او داديم كه در آن هدايت و نور بود، و ]اين كتاب آسماني نيز[ تورات را كه قبل از آن بود تصديق ميكرد، و هدايت و موعظهاي براي پرهيزگاران بود. در قوم بنياسرائيل، غير از حضرت موسيغ و عيسي بن مريمكه هر دو صاحب كتاب بودند، خداوند پيامبران بسياري را براي هدايت آنها برگزيده، نام برخي از آن انبيا كه در قرآن هم آمده عبارتاند از: حضرت يعقوب، يوسف، شعيب، داود، سليمان، ايّوب، يونس، الياس، عزير، زكريا و يحيي:

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.