-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(30994)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13353)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(12298)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(6823)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2700)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(2015)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1965)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1713)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1430)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1193)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25876 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

آن كه گفت عنده علم من الكتاب كيست؟ و آن علم چه علمي است؟

قرآن كريم در ضمن بيان داستان حضرت سليمان و مكاتبة او با ملكة سبأ و دعوت او به يكتاپرستي و از پرستش خورشيد دست برداشتن، ميفرمايد: سليمان گفت: اي بزرگان! كداميك از شما توانايي داريد تخت او را پيش از آن كه خودشان نزد من آيند براي من بياوريد. عفريتي از جن گفت: من آن را نزد تو ميآورم پيش از آن كه مجلس تو پايان گيرد و از جاي برخيزي. من نسبت به آن توانا و امينم.

در ادامة اين گفت و گو قرآن ميفرمايد: قالَ الَّذي عِندَهُ عِلمٌ مِنَ الكِتـَبِ أَنا ءاتيكَ بِهِ قَبلَ أَن يَرتَدَّ إِلَيكَ طَرفُك...;(نمل،40) كسي كه دانشي از كتاب داشت گفت: من آن را پيش از آن كه چشم بر هم بزني نزد تو خواهم آورد....

در مورد اين كه شخصي كه چنين سخني گفت، كيست و علمش چه نوع علمي بوده، تفاسير متعددي ذكر شده است.

با توجه به آية قبل كه يك جن گفت من تخت ملكة سبأ را ميآورم، معلوم ميشود كه اين شخص، يك انسان بوده است.

بنابر روايات نقل شده از امامان: اين شخص آصف بن برخيا وزير، وصيّ و خواهرزادة حضرت سليمان بوده است.

منظور از علم من الكتاب يا آگاهي از كتاب آسماني است; آگاهي عميقي كه به او امكان ميداد كه دست به چنين كار خارقالعاده بزند. و يا آگاهي از لوح محفوظ است، همان لوح علم خداوند، كه اين مرد از آن علم آگاهي داشت، و يا آگاهي از اسم اعظم الهي است. كسي كه اسم اعظم بداند، ميتواند در هر چيز تصرّف كند. البته منظور از اسم اعظم يك سري الفاظ و مفاهيم نيست. بلكه يك حقيقت خارجي و تكويني است كه الفاظ بر آن منطبق ميشود. هر كس بتواند از نظر آگاهي، اخلاق، تقوا و ايمان تكامل يابد و مظهري از آن حقيقت گردد، قدرت بر چنين كار خارق العادهاي پيدا ميكند.

اين نكته قابل توجه است كه علم آصف بن برخيا از نوع علوم اكتسابي نبوده، بلكه از سنخ علوم لدني بوده است.( ر.ك: تفسير مجمع البيان، طبرسي، ج 5، جزء 19، ص 225ـ256، منشورات دارالمكتبة الحياة، بيروت / تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ج 15، ص 363، دفتر انتشارات اسلامي / تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 15، ص 466ـ470، دارالكتب الاسلامية / تفسير نورالثقلين، عبد علي حويزي، ج 5، ص 285، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.