-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12752)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11166)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8467)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4620)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2443)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1498)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1343)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(950)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25921 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

ظاهر آية 19 سوره اعراف دلالت ميكند كه حضرت آدمغ و حوا پس از اين كه خداوند به آنها فرزندي عطا فرمود، براي خداوند شريكاني قرار دادند; با توجه به مقام مخلصان و عصمت پيامبران، چگونه شرك حضرت آدمغ توجيه ميشود؟

آيه فوق ميفرمايد: او خدايي است كه شما را از نفس واحدي آفريد، و همسرش را نيز از جنس او قرار داد تا در كنار او بياسايد; سپس هنگامي كه با او نزديكي كرد، حمل سبكي برداشت، و چون سنگين شد، هر دو از خداوند خويش خواستند ]كه فرزند صالحي به آنان دهد[ اگر فرزند صالحي به ما دهي، از شاكران خواهيم بود. امّا هنگامي كه فرزند صالحي به آنها داد، براي خدا شريكاني در اين نعمت قائل شدند. (اعراف، 189 ـ 190).

آيه شريفه دو گونه تفسير شده است:

1. مراد از زوجين و نفس واحده كيست؟ 2. آيا حضرت آدم و حوا، منظور است يا غير آدم، يعني همه افراد بشر؟

نخست اين كه بگوييم مراد از نفس واحده، واحد شخصي است; يعني آيات فوق، فقط به حضرت آدم و حوا، اشاره دارد. روشن است كه عصمت پيامبران الهي از گناهان، به خصوص شرك، نكته مسلم عقلي و نقلي است، و در اين صورت، به يقين منظور از شرك، پرستش غير خدا و يا اعتقاد به الوهيت غير پروردگار متعال، نيست بلكه بايد معناي ديگري براي آن جست و جو نمود; از قبيل اينكه تمايل انسان به فرزندش مراد باشد; تمايلاتي كه گاهي او را از خداوند غافل ميسازد.( تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي، ج 7، ص 51، دارالكتب الاسلاميه. )

دوم آن كه مراد از نفس واحد واحد نوعي باشد; يعني خداي متعال، همة شما را از يك نوع آفريد، همانگونه كه همسران شما را نيز، از جنس شما قرار داد; در اين صورت، آيات فوق، به همة افراد بشر اشاره دارد كه معمولاً به هنگام انتظار تولّد فرزند، دست به دعا برميدارند و از خدا، فرزند صالح و شايسته ميخواهند و مانند انسانهايي كه با مشكل روبهرو هستند، بااخلاص به درگاه خدا ميروند و با او عهد ميكنند كه پس از برآورده شدن حاجات و حلّ مشكلات، شكرگزار باشند، اما هنگامي كه فرزند، متولد شد، تمام عهد و پيمانها را به دست فراموشي ميسپارند; گاه ميگويند: اگر فرزند ما سالم يا زيباست! به پدر و مادرش رفته و قانون وراثت است! و گاه ميگويند: نوع تغذيه و شرايط ديگر چنين محصولي داده! و گاهي به بت هايي كه مورد پرستش است، روي ميآورند و ميگويند: فرزند ما نظر كرده بت است! بنابراين، آيه در مورد حضرت آدم و حوا، نبوده و ناظر به نوع افراد بشر است و قرايني در آيه وجود دارد كه تفسير دوم را تأييد ميكند، از جمله اين كه، ضماير آخر آيه به صورت جمع آمده است: لنكوننّ، يشركون و اين ميرساند كه منظور از ضمير تثنيه جعلا به دو گروه اشاره داشته است نه دو شخص آدم و حوا. ديگر آن كه آيات بعدي، نشان ميدهد كه منظور از شرك در آيه، به معناي بت پرستي است، نه محبت فرزند، و بر اين اساس بايد گفت: اساساً آيات فوق، ناظر به جريان حضرت آدم و حوا نيست. درضمن، مرحوم علامه طباطبايي نيز نظر دوم را تقويت مينمايد.( همان، ص 51 ـ 52 و تفسير الميزان، علامه طباطبايي (ره)، ج 7، ص 376، جامعه مدرسين. )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.