-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12763)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11307)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8498)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1505)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1150)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:25961 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

ويژگيهاي يك مدير اسلامي را از ديدگاه قرآن بنويسيد. يك مدير اسلامي با يك مدير مسيحي يا يهودي چه تفاوتي دارد؟ آيا بر اساس مباحث و ويژگيهايي كه در قرآن مطرح شده، يك مدير مسلمان ميتواند ويژگي يك مدير مسيحي يا يهودي را داشته باشد؟

پرسشگر محترم! يك مدير اسلامي بايد شرايط لازم را براي مديريت داشته باشد و امروزه علم مديريت، و شيوههاي مختلف مديريتي در جهان مطرح شد و به آن به عنوان يك اصل علمي نگاه ميكنند.

بنابراين، هر انساني اين علم را بياموزد و به كار گيرد، ممكن است يك مدير موفق به حساب آيد.

امّا آن چه در بحث مديريت مطرح است حاكم بودن احكام اسلامي و معيارهاي قرآني بر مديريت ميباشد، يعني اگر مديريت اسلامي باشد و روح مديريتي از احكام، فضايل و ارزشهاي اسلامي بهرهمند شود بر موفقيت آن خواهد افزود. در اسلام مديريت به عنوان يك ابزار جهت خدمت تلقي ميشود و بر اساس احكام و ارزشهاي اخلاقي و شرعي يك مدير خوب و موفق مقيد و متشرع به اصول اخلاقي و الهي، داراي وجدان كاري، حافظ بيتالمال مسلمانان، برخورد صحيح و اسلامي با زير مجموعه و ديگران، عامل به احكام اسلامي و... ميباشد، و وجود اين مؤلفهها ميتواند بر مديريت او بسيار تأثير مثبت بگذارد. در حالي كه يك مدير مسيحي يا يهودي به خاطر عدم دسترسي و يا عمل نكردن به دستورها و احكام اسلامي، از چنين مؤلفهها و ارزشهايي محروم است.

اصول حاكم بر كارگزاران و زمامداران حكومت اسلامي از نظر قرآن كريم چنين است:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّـَهُمْ فِي الاْ ?َرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَ ءَاتَوُا الزَّكَوَةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَ لِلَّهِ عَـَقِبَةُ الاْ ?ُمُورِ;(حج،41) آنان كه اگر در زمين به آنان قدرت و و تمكن بدهيم، نماز به پاي ميدارند و زكات ميدهند و كارهاي خوب امر و از كارهاي زشت مردم را باز ميدارند و سرانجام همه كارها با خداوند است.

همچنين از نظر قرآن كريم و روايات امامان معصوم:، برخي وظايف مقامات اجرايي و كارگزاران حكومت نسبت به مردم و جامعه عبارت است از:

1. سعه صدر و گشادگي فكر و آمادگي پذيرش حوادث مختلف; اميرمؤمنان عليدر اينباره ميفرمايد: آلة الرّياسة سعة الصّدر; ابزار رياست و مديريت، سعة صدر و گشادگي روح و فكر و تحمل فراوان است.(نهج البلاغه، كلمات قصار 176.)

2. رعايت عدالت و عدم تبعيض در ميان مردم; قرآن كريم در اينباره ميفرمايد: وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْل...;(نسأ،58) و هنگامي كه ميان مردم داوري ميكنيد، از روي عدالت داوري كنيد; يَـَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَـَكَ خَلِيفَةً فِي الاْ ?َرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَق; اي داوود، ما تو را خليفه بر روي زمين قرار داديم; پس در ميان مردم به حق حكومت و داوري كن.

در حديثي در اينباره ميخوانيم: امام اميرالمؤمنينبه عمر بن خطّاب فرمود: سه چيز است اگر آن را به خوبي حفظ و عمل كني تو را از امور ديگر بي نياز ميكند و اگر آنها را ترك نمايي چيزي غير از آن تو را سود نميدهد. عمر عرض كرد: آنها چيست اي ابوالحسن؟! فرمود: اجراي حدود الهي نسبت به افراد دور و نزديك و حكم بر طبق كتاب خدا در خشنودي و غضب و تقسيم با عدالت در ميان سياه و سفيد. عمر عرض كرد: به راستي مختصر گفتي و حق مطلب را ادا كردي!(بحار الانوار، علامه مجلسي;، ج 72، ص 349، حديث 53، داراحيأ لتراث العربي.)

3. توجه به پاداش نيكوكاران و گذشت و اغماض نسبت به گنهكاراني كه به بازگشت و توبه آنها اميد است.

امام صادقدر اينباره ميفرمايد: سه كار است كه بر حاكم اسلامي لازم است در مورد عوام و خواص انجام دهد: نيكوكاران را پاداش نيك دهد تا براي انجام دادن نيكيها تشويق شوند و گنهكاران را پرده پوشي كند تا از گناه خود توبه كنند و از گمراهي خويش بازگردند و همه را زير چتر احسان و انصاف جمع كند.(همان، ج 75، ص 233.)

4. منافع مردم و خويش يكسان ديدن; از جمله دستورهاي اميرالمؤمنين علي7 به محمد بن ابي بكر ـ هنگامي كه او را به زمامداري مصر برگزيد ـ چنين بود: براي عموم مردم چيزي را دوست بدار كه براي خود و خانوادة خود دوست ميداري و براي آنها چيزي را ناخوش دار كه براي خود و خانوادة خودناخوش داري; چرا كه اين كار منطق تو را قويتر ميكند و مردم را به صلاح و اصلاح نزديكتر ميسازد.(همان، ج 72، ص 27.)

5. پيوند عاطفي با مردم; طبق آن چه از روايات استفاده ميشود بين مسئول اجرايي و مردم، بايد رابطة عاطفي نيرومند ـ آن گونه كه ميان پدر و فرزند است ـ بر قرار باشد.

امام موسي بن جعفر8 ميفرمايد: سلطان عادل به منزلة پدر مهربان است; پس دوست بداريد براي او آنچه را كه براي خود دوست ميداريد و ناخوش داريد براي او آن چه را براي خود ناخوش ميداريد.(وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي; ج 18، ص 472، ح 1، دارالتعارف للمطبوعات.)

6. دوري از بخل، جهل و ناداني و جفا و ستم; حضرت عليميفرمايد: شما ميدانيد كسي كه بر نواميس، خونها، غنايم، احكام و پيشوايي مسلمانان حكومت ميكند، نبايد بخيل باشد، مبادا در جمع آوري اموال آنان براي خويش حرص ورزد و نبايد جاهل و نادان باشد كه با جهلش آنان را گمراه سازد، و نه جفاكار كه پيوندهاي آنان را از هم بگسلد و نه ستمكار كه گروهي را بيدليل بر گروهي ديگر مقدم دارد.(نهج البلاغه، خطبة 131.)

7. دوري از سازشكاري و هماهنگي با اهل باطل; قرآن كريم در اين باره ميفرمايد: اگر تو را استوار نميداشتيم، قطعاً نزديك بود كمي به سوي آنان متمايل شوي، در آن صورت حتماً تو را دو برابر ]در[ زندگي و دو برابر ]پس از[ مرگ ]عذاب ميچشانديم[ آنگاه در برابر ما براي خود ياوري نمييافتي.

8. به مقام و منصب خويش به چشم امانت نگريستن، در نهجالبلاغه ميخوانيم كه حضرت عليدر نامهاي به فرماندار آذربايجان نوشت: و ان عملك ليس بطعمه و لكنّه في عنقك امانه; كار تو براي تو وسيلة نان و آب نيست، بلكه امانتي در گردنت است.(نهجالبلاغه، نامة 5.) و...

9. پرهيز از تجمل گرايي; حضرت عليدر وصف پيامبراكرمميفرمايد: براي تو كافي است كه راه و رسم زندگي پيامبراسلامرا اطاعت نمايي، تا راهنماي خوبي براي تو در شناخت بديها و عيبهاي دنيا و رسواييها و زشتيهاي آن باشد، چه اين كه دنيا از هر سو بر پيامبر بازداشته و براي غير او گسترانده شد، از پستان دنيا شير نخورد و از زيورهاي آن فاصله گرفت.(نهجالبلاغه، خطبة 160.)

10. تلاش در جهت تعليم و تربيت مردم; حضرت عليميفرمايد: اي مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقي واجب شده است، حق شما بر من، آن كه از خيرخواهي شما دريغ نورزم و بيتالمال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم، و شما را آموزش دهم تا بيسواد و نادان نباشيد.(نهجالبلاغه، خطبة 34.)

11. پرهيز از به همكاري طلبيدن گمراهان; وَ مَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا;(كهف،51) من هرگز گمراهان را دستيار خود قرار نميدهم.

12. پرهيز از همكاري با سفيهان و بي خردان; وَلاَتُؤْتُوا السُّفَهَآءَ أَمْوَ َلَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَـَمًا;(نسأ،5) اموال خود را كه خداوند وسيلة قوام زندگي شما قرار داده به دست سفيهان نسپريد.

13. پرهيز از پيروي هواي نفس; فَلاَتَتَّبِعُوا الْهَوَيََّ أَن تَعْدِلُوا;(نسأ،135) از هوا و هوس پيروي نكنيد مبادا از حق منحرف شويد. ;پرهيز از همكاري با اسرافكاران; وَلاَتُطِيعُوَّاْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ;(شعرا،151) فرمان مسرفان را اطاعت نكنيد.

و...

وظيفه امت نسبت به حكومت در نظام اسلامي آن است كه به آن كمك نموده و در تأييد و تقويت آن كوشش نمايند اميرالمؤمنين عليفرمود: بر امام واجب است طبق قوانين الهي حكم كند، او مانند يك امين، امانت دار قدرت عمومي ميباشد آن گاه كه امام به اين وظيفه عمل كرد، بر مردم واجب است به سخن او گوش كنند و از او اطاعت نمايند و چون فرمان بدهد، اجابت نمايند.(كتاب الاموال، حافظ ابي عبيد بن سلام بن القاسم، ص 9. ر.ك: پيام قرآن، آية الله مكارم شيرازي و ديگران; ج 10، ص 129ـ138، دارالكتب الاسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.