-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(31079)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13358)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(12330)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(6946)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2705)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(2032)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1971)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1716)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1432)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1196)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26024 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

حكمت حيات طولاني حضرت خضر چيست و آيا با روايات موجود سنخيت دارد؟

بر اساس برخي روايات، حضرت خضر از چشمة آب حيات نوشيده و به زندگاني طولاني دست يافته است، هر چند برخي دانشمندان روايات بيان كنندة اين مطلب را قطعي و استوار نديدهاند و در هر صورت بايد با دقت بيشتر و بر اساس اصول سنجش حديث با اين گونه روايات روبهرو شد.(ر.ك: بحارالانوار، علامه مجلسي;، ج 36، ص 221، مؤسسة الوفأ / اختصاص، شيخ مفيد;، ص 322، چاپ كنگره شيخ مفيد / الميزان في تفسير القرآن، علامه طباطبايي;، ج 13، ص 353، منشورات جامعة المدرسين.)

مرحوم علامه مجلسي به سند موثق از حضرت امام رضا7 روايت كرده است: حضرت خضر7 از آب حيات خورد و او زنده خواهد ماند تا در صور بدمند و همه زندگان بميرند، و ميآيد به نزد ما و بر ما سلام ميكند و ما صداي او را ميشنويم و او را نميبينيم، و هر جا كه نام او مذكور شود، اودر آن جا حاضر ميشود، پس هر كه او را ياد كند، بر او سلام كند، و در هر موسم حج در مكه حاضر ميشود و حج ميكند و در عرفات وقوف ميكند و براي دعاي مؤمنين آمين ميگويد. زود باشد كه حق تعالي خضر را مونس قائم آل محمدـ صلوات اللّه عليهم ـ گرداند در وقتي كه آن حضرت از مردم غايب گردد، و در تنهايي رفيق آن حضرت باشد.(تاريخ پيامبران، حيوة القلوب(1)، محمد باقر مجلسي، تحقيق سيد علي اماميان، ح 1، ص 764، انتشارات سرور، چ سوم، قم 1378 ش، به نقل از كمال الدين تمام النعمه تا ص 390.)

از اين روايت استفاده ميشود كه يكي از حكمتهاي عمر طولاني حضرت خضر خدمتگذاري به پيامبران، مومنان و بالاخص حضرات اهلبيت: و خدمت ويژه به حضرت حجتغ است.پاسخ به نامة سركار خانم ماريا سلاقاز آق قلاپرسشگر محترم از حسن اعتماد شما به ما و اين كه دوباره با ما مكاتبه نمودهايد، بسيار خرسنديم. اين مركز تنها به پرسشهاي قرآني پاسخ ميدهد و بخشي تحت عنوان مشاوره ندارد، ولي شما را به چند نكته توجه ميدهيم:

1. از اين كه به فكر پدر و مادرت هستي و تصميم داري به آنان كمك كني، بسيار خرسند باش، زيرا خداوند متعال در قرآن كريم نسبت به پدر ومادر بسيار سفارش نموده و دستور داده به آنان احسان شود.(بقره،83; نسأ،36; انعام،151; اسرأ،23; لقمان،14; عنكبوت،8; احقاف،15)

2. توجه شما به اين نكته كه يكي از فلسفة مشكلات دنيا امتحان الهي است، در واقع توجه به اين آية قرآن است كه ميفرمايد: قطعاً شما را به چيزي از قبيل ترس و گرسنگي و كاهشي در اموال و جانها و محصولات ميآزماييم.(بقره،155) خداوند در ادامه اين آيه، مردم را به صبر و شكيبايي فرا ميخواند.

3. در جامعه اگر نگوييم همه انسانها، بيشتر آنها در زندگي دچار مشكل هستند، منتها تفاوت نوع و مقدار مشكل و شيوه برخورد با مشكل است. در برابر هر مشكلي، صبر و استقامت، تفكر و انديشه در راه حل، توكل و اعتماد به خداوند و نگاه به كساني كه بيش از ما مشكلات دارند، لازم است.

شما مشكل چنداني نداري، خانة بزرگ شما سرمايهاي است كه انشأاللّه با قيمت مناسب به فروش ميرسد. كار مناسبي كه به دنبال آن هستي، با توكل بر خدا، پيدا ميكني و اميدواريم با تلاش و پشتكار در كنكور موفق شويد.

4. در مشكلات، فكر و انديشه، صبر و مقاومت، توكل و اعتماد به خداوند متعال، مشورت با افراد متخصص وقابل اعتماد و تمسك به قرآن، پيامبر و اهلبيت آن، هيچ گاه فراموش نشود.

5. هر چند ارسال كتاب، جزوه، نوار و... براي ما امكان ندارد ولي در پاسخ به درخواست شما كتابي كه درخواست نمودهاي، به شما هديه ميشود، تا با مطالعة آن، با چهرة فروزان حضرت مهديغ آن خورشيد پس ابر غيبت، بيشتر آشنا شويد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.