-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(30991)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13353)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(12297)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(6823)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2700)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(2015)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1965)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1713)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1430)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1193)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26025 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

چگونگي آفرينش حضرت آدم و حوّا را توضيح دهيد؟

مدتها بود كه در روي زمين جانداراني زندگي ميكردند ولي از انسان خبري نبود تا اينكه ارادة خداوند بر اين تعلّق گرفت كه آدمغ را بيافريند. آنگاه به فرشتگان فرمود: ميخواهم در روي زمين و از خاك، انساني بيافرينم وقتي او شكل گرفت و از روح خودم در او دميدم، پس همگي بر او سجده كنيد.

فرشتگان گفتند: پروردگارا! آيا روي زمين كسي ميآفريني كه فساد و خونريزي كند...؟ خداوند فرمود: من چيزي ميدانم كه شما نميدانيد. وقتي به ارادة الهي گِل آدم شكل گرفت و در جسم او روح دميده شد - چون آدم توانايي يادگيري داشت - خداوند دانش تمام اسمأ را به او آموخت و آنگاه از فرشتگان خواست آنها نيز اگر ميتوانند آن را بيان كنند. فرشتگان به عجز خود اعتراف كردند ولي حضرت آدمغ بيدرنگ تمام آنها را براي فرشتگان بيان كرد.

آية خاصي در مورد چگونگي آفرينش حوا نيست; ولي از برخي آيات فهميده ميشود كه آفرينش حوا هم مانند آفرينش آدمبوده; يعني از زمين و گِل خلق شده است; مانند: آيه 1 نسأ كه ميفرمايد: يأيّها الناس اتقوا ربّكم الذي خلقكم من نفس وَحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالاً كثيراً و نسأً...

از اين آيه، دو نكتة مهم استفاده ميشود:

الف) همه انسانهاي حاضر (زن و مرد) به آدم و همسرش منتهي ميشوند; و بث منهما رجالاً كثيراً و نسأ;

ب) آدم و همسرش از نفس واحدي آفريده شدهاند; و خلق منها زوجها.

نفس، عبارت از عين يك چيز، و نفس انسان چيزي است كه انسان به واسطه آن انسان شده است; يعني مجموع روح و جسم وي; بنابراين، همسر آدم نيز همانند آدم از نفس واحده، يعني از جسم و روح درست شده است، و از آيات ديگر قرآن روشن ميشود كه جسم آدم از گِل و روحش از ناحيه الهي است; پس حوّا هم جسمش از گل آفريده شده و روحش از ناحيه الهي است و تعبير به خلق منها زوجها در اين آيه، و ثم جعل منها زوجها در آيه شش از سوره زمر، اشاره به اين است كه خداوند متعال، همسر آدم را پس از آدم و از باقيماندة گل او آفريده است; همان گونه كه در روايتي از امام باقر7 آمده كه فرمود: خداي تبارك و تعالي قبضهاي (مشتي) از گل را گرفت و آن را مخلوط كرد; آنگاه آدم را از آن گل آفريد و مقداري زياد آمد، و حوا را از آن زيادي خلق كرد.(ر.ك: الميزان، علامه طباطبايي، ج 4، ص 141 ـ 147 و ج 16، ص 249 و 255 ـ 260، نشر اسماعيليان ـ تفسير نمونه، آيةالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 19، ص 380 و 381، دارالكتب الاسلاميه.)

براي آگاهي كامل از داستان حضرت آدم(ع) رجوع كنيد به: قصص قرآن مجيد، قاضي زاهدي / حيوةالقلوب، علامة مجلسي / قرآن مجيد / داستان پيامبران، علي موسوي گرمارودي، ج 1، ص 29 - 41، نشر قدياني / تفسير نمونه، ج 1، ص 171 - 199

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.