-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20545)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13089)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9781)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5321)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2543)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1665)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1559)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1340)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1094)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(949)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26064 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

در آيات شريفة 24 الي 37 در سورة مباركة ذاريات (هل اتيك حديث ضيف ابراهيم) مگر حضرت ابراهيم7 با آن علم نبوت خود نميدانست كه اينها ملائكة الهي هستند كه به شكلانسان در آمدهاند تا از آنها نترسد (فأوجس منهم خيفة) و حضرت ابراهيم7 از چه چيزي ترسيد؟

پيامبران بسته به درجاتشان به اذن خدا از غيب و ملكوت با خبرند و حقايق را ميبينند، ولي اين آگاهيها بدين معنا نيست كه آنها هميشه از همه چيز آگاهند. در قرآن داستان حضرت موسي و خضر روايت شده كه اين سخن را ميتوان به روشني در آن يافت. حضرت موسي7 با اين كه از پيامبران اولواالعزم است، ولي از منويات حضرت خضر آگاه نبود، اين جريان در آيات 60 الي 82 سورة كهف بازگو شده است. ديگر پيامبران نيز اين چنيناند و چه بسا به مصالحي خداي متعال حقايق را از چشم آنها بپوشاند. اين مسأله با توجه به بعد بشري آنها به خوبي قابل درك است. آنان وظيفه دارند مانند ديگران زندگي كنند و در بسياري موارد چه بسا نتوانند از آگاهيهاي خود استفاده كنند و جريان طبيعي اين عالم را بر هم زنند.

حضرت ابراهيم7 نيز با اينكه از ملكوت آسمانها و زمين آگاه بود وَكَذَ َلِكَ نُرِيَّ إِبْرَ َهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَـَوَ َتِ وَالاْ ?َرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (انعام،75) ولي هر جا خدا صلاح ندارد، از حقايق بيخبر ميماند.

ـ ترس حضرت ابراهيم7 از اين بود كه نكند آنها در پي شرّي و طرح خصومتي به منزل او آمده باشند; اين شر ميتوانست مربوط به مردم باشد; چراكه آنها از اهل آن ديار نبودند. توضيح اين كه حضرت ابراهيم7 وقتي براي آن هاغذا آماده كرد، آنها دست به غذا نبردند و اين در فرهنگ آنان و بسياري از فرهنگهاي روزگار ما معناي خوبي نداشته و ندارد و نشان دهندة خصومت و ناراحتي است. حضرت از اين نوع برخورد احساس كرد آنها در پي طرح خصومتي به منزل او آمدهاند كه با شناختن آنها نگراني او برطرف شد.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 22، ص 346 ـ 347، دار الكتب الاسلاميه، چاپ سوم، 1367 ش.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.