-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20129)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13078)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9708)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5193)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2535)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1658)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1538)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1332)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1088)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(941)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26070 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

بني اسرائيل به رهبري موسي كليم الله از مصر خارج و به فلسطين آمدهاند و اين امر پيشينه بسيار قديمي دارد و حول و حوش سه هزار سال قبل بوده است. از اين روي صهيونيزم و يهود اعتقاد دارد كه فلسطين از آن آنها است. آيا اين ادعاي آنان با توجه به قضيه فوق قابل توجيه است يا خير؟ادعاي يهود نسبت به اينكه فلسطين، سرزمين موعود يهود است و يهوديان ساكنان اصلي آن بودهاند يك ادعاي باطل و عاري از حقيقت است. اساساً در روابط بين الملل و دعاوي كشورها و منازعات ارضي فيما بين دول و حكومتها جايي براي طرح حقوق تاريخي قائل نشدهاند. حقوق تاريخي عبارت از ادعاي سابقة حضور يك قوم يا نژاد يا يك دين و مذهب در منطقهاي معين و برهمان اساس اثبات حضور مجدد يا ادعاي مالكيت يا تقاضاهاي ديگر.

به طور مثال حقوق تاريخي ايران بر بخشهاي وسيعي از سرزمينهاي كشورهاي ديگر به اثبات رسيده و واقعيت غير قابل انكاري است. آيا در اينصورت دولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند ادعاهاي ارضي خود را نسبت به اين كشورها به اثبات رسانيده و اقامه دعوي كند. به اقرار همه مورخان بخشهاي وسيعي از آسياية ميانه و افغانستان و عراق و... در زمان امپراتوري ايران باستان و حتي تا آغاز سلسلة قاجاري از متصرفات دولتهاي وقت ايران بوده است، آيا حضور ايران در اين كشورها ميتواند متمسك قابل قبولي براي ادعاهاي ارضي باشد.

مگر فتوحات نادر شاه تا قلب هندوستان پيش نرفت آيا ميتوان نسبت به اين كشورها ادعاي ارضي دانست.

مثال ديگر: مسلمانان چيزي در حدود 7 قرن سابقة حضور در اسپانيا (اندلس) را دانستند و تمدن خيره كننده اسلامي در عمران و آباداني و گسترش علوم مختلف نقش بسزايي ايفا كرده است آيا مسلمانان و اعراب ميتوانند نسبت به اين كشور اقامة دعوي كنند. مثالهايي از اين دست فراوانند و پاسخ آن نيز معلوم. وانگهي بر فرض كه حقوق تاريخي را بپذيريم و بر خلاف عرف بين الملل، براي آن اعتبار قائل شويم، آيا ساكنان نخستين فلسطين يهوديان بودهاند. اگر سابقة حضور مدرك رأي و عمل و ادعا باشد. باز هم در اين صورت اين ادعا از آن اعراب است، زيرا به قرار تاريخ و مدارك غير قابل انكار، ساكنان اصلي فلسطين كنعانيان بودهاند كه از نژاد سامي بوده و مركز و خواستگاه آنان جزيره العرب بوده است پيش از حضور يهوديان و خروج بني اسرائيل از مصر و حركت آنان به سوي اردن و فلسطين، قبائل مختلف عربي در آن ساكن بودهاند و پس از نبردها وزدو خوردهاي ممتد بدست حضرت داوود( فتح شده و نخستين دولتيهوداقامهشدهوبدست حضرت سليمان( تداوم مييابدوپساز اندكي از وفات حضرت سليمان( متلاشي ميشود.

از سال 63 قبل از ميلاد دورة تسلط روميان آغاز شد اما از زمان گرويدن كنستانتين (قسطنطنين كبير) به دين مسيح از اهميت و قداست و مركزيت خاصي نزد مسيحيان برخوردار گرديد از سال 135 ميلادي تا اوائل ظهور اسلام فقط عدة قليل و انگشت شماري يهودي در بيت المقدس (اورشليم) زندگي ميكردند.

فلسطين در زمان خليفه دوم بدست مسلمانان افتاد و حكومتهاي اسلامي بر آن مستولي شدند و اين جريان تا زمان جنگ جهاني اول تداوم يافت هر چند براي اندكي در زمان جنگهاي صليبي از تصرف مسلمانان خارج شد اما صلاح الدين ايوبي آن را به پيكرة اسلامي متصل گرداند.به اميدروزي كه اين بخش جدا شده به آغوش وطن بزرگ اسلامي باز گردد. انشاء الله.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.