-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12752)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11162)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8467)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4619)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2443)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1498)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1342)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(950)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26088 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

چراحضرت عيسيع ازدواج نكرده اند؟ حال آنكه هيچ بنايي از ازدواج نزد خداوند مستحكم تر نخواهد بود.هدف از بعثت پيامبران الهي، ترويج توحيد و سپس اجراي عدالت درجامعه انساني بوده است ودراين راه با پادشاهان و مستكبران زمان خود هميشه درگير بوده و رنجها وسختيهاي فراواني را متحمل شده اند.

حضرت عيسيع و يارانش نيز آن قدر غريبانه زندگي مي كردند كه نمي توانستند در شهرها اقامت كنند و دركوهها و بيابانها و دشتها زندگي مي كردند، علت اينكه كشيشها و راهبه هاي مسيحي در بيابان صومعه مي ساختند و در ديرها زندگي مي كردند، تقليدي از آن حضرت و يارانش مي باشد. آن حضرت و يارانش به حدي تحت فشار وآزار و شكنجه بودند كه نمي توانستند در شهر زندگي كنند، لذا ديرنشينيرا برگزيده بودند. پيامبر عظيم الشأن كه اين همه تحت تعقيب و فشار ودرگيري بوده چگونه مي توانسته است ازدواج كند؟ آري ازدواج امري طبيعي است وهركس برخلاف آن عمل كند، كار نادرستي انجام داده است ودراسلام چنين امري مردود است (ولي بشرط آنكه شرايط آنها مهيا باشد.)

درقرآن كريم بخشي ازآيه 27سوره مباركه حديد آمده است : و رهبانيه ابتدعوها (درقلوب ]ياران حضرت مسيح[ علاقه به رهبانيت افكنديم كه آن را ابداع كرده بودند) اين قسمت از آيه نشان مي دهد نوعي رهبانيت و دنياگريزي مطلوب بين ياران حضرت مسيح وجود داشته است. ليكن بايد شرايط زماني و مكاني را نيز درنظر گرفت.

درپايان قسمتي از تفسيرنمونه را به عنوان مكمل سخنان خود ذكر مي كنيم :

درتفسير نمونه آمده است : البته طبق گواهي تاريخ حضرت مسيح هرگز ازدواج نكرد، اما اين هرگز به خاطر مخالفت او با اين امر نبود، بلكه عمر كوتاه مسيح به اضافه اشتغال مداوم او به سفرهاي تبليغي به نقاط مختلف جهان به او اجازه اين امر را نداد

درپايان، سخن شمارا تصيح كرده و مي گوييم هيچ بنايي از ازدواج نزد خداوند محبوبتر نيست . (مستحكمتر) دراحاديث نداريم.

تذكر : پرسشگر گرامي جهت بر طرف نمودن نواقص و عيوب كار و بهبود روند پاسخگويي ، مستدعي است برگه هاي نظرسنجي پاسخ رابه اين مؤسسه ارسال فرماييد* تفسيرنمونه،جلد23،ص390

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.