-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12752)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11167)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8467)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4620)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2443)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1498)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1343)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(950)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26089 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چند تا از ايجاد نسل هاي آدم وحواع را توضيح دهيد؟(چگونه ادامه نسل داده شده است؟)خداوند سبحان درقرآن شريف مي فرمايد : (( وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء)) (1)

(( خداوند ازآدم وهمسرش, مردان وزنان فراواني به وجود آورد.)) از اين تعبير استفاده مي شودكه تكثير نسل فرزندان آدم تنها از طريق آدم و همسرش صورت گرفته است وموجود ثالثي درآن دخالت نداشته است .

لازمه اين سخن آن است كه فرزندان آدم (برادروخواهر) با هم ازدواج كرده باشند, زيرا اگر آنها با نژاد و همسران ديگري ازدواج كرده باشند, تعبير ((منهما)) ( ازآن دو) صادق نخواهد بود.وقرآن به جاي آيه فوق بايد مي فرمود : ((وبث منهما ومن غيرهما)) ( از آن دو و غير ايشان, مردان وزنان بسيار بپراكند.)

اين موضوع دراحاديث متعددي نيز وارد شده است وزياد هم جاي تعجب نيست چه اينكه طبق استدلالي كه دربعضي از احاديث از ائمه (عليهم السلام) نقل شده, اين ازدواج ها مباح بوده, زيرا هنوز حكم تحريم ازدواج خواهر وبرادر نازل نشده بود, بديهي است ممنوعيت يك كار, بسته به اين است كه از طرف خداوند تحريم شده باشد. چه مانعي داردكه ضرورت ها ومصالحي ايجاب كند كه در پاره اي از زمان ها مطلبي حائز باشد وبعداً تحريم گردد .

ولي دراحاديث ديگري تصريح شده كه فرزندان آدم هرگز باهم ازدواج نكرده اند وشديداً به كساني كه معتقد به ازدواج آنها با يكديگرند حمله شده است . نظيراين روايت : (( حوريه وجن نازل شد, وفرزندان آدم (عليه السلام) با آنها ازدواج كردند.)) (2)

البته اگر بنا باشد كه دراحاديث متعارض آنچه را كه موافق ظاهر قرآن است ترجيح دهيم بايد احاديث دسته اول را به دلايل ذيل انتخاب نمود :

1- زيرا اين احاديث موافق آيه ((وبث منهما رجالاًوكثيراً)) هستند.

2- احاديث دسته دوم با ظاهر آيات قرآن مخالفت دارد, لذا درصحت آنها جاي ترديد است .-بعضي از احكام واموراخلاقي درهمه اعصار ثابت ومطلق اند وهرگز تغيير نمي كنند.

مانند : قبح , ظلم , وحسن وعدالت كه از آنها تعبير به احكام اساسي وام القضاياي اخلاقي مي شود. وبعضي از احكام وامور اخلاقي روبنايي ومشروط اند . مانند : قبح دروغگويي وحسن راست گويي, البته اين گونه قضايا دائمي نيستند, مثلاً راست گويي زماني خوب است كه مطابق باعدالت باشد ولي اگر درموردي موجب ظلم شود قبيح وزشت خواهد بود وچه بسا انسان درمواردي براي حفظ نفس محترمه اي دروغ بگويد كه البته درلسان شرع وعقل مطلوب و پسنديده است .

درمورد ازدواج فرزندان وگاهي نيز براي تعارض مصالح ومفاسد دريك چيز يكي برديگري ترجيح داده مي شود . بنابراين اگر اين مساله صادق باشد كه فرزندان حضرت آدم بايكديگر ازدواج كرده اند, حكمتش اين است كه گسترش نسل بشر برمفسده ازدواج محارم غالب شده وخداوند درآن مورد استثنايي حكم به جوازنموده است, ولي پس از آنان ديگر چنين حكمتي نبوده است, چراكه خداوند متعال درقرآن كريم مي فرمايد : ((ان الحكم الالله)) (3) (تشريع احكام منحصراً از آن خداست .)

دراينجا احتمال ديگري نيزهست كه گفته مي شود : فرزندان آدم با بازماندگان انسان هاي پيشين ازدواج كرده اند زيرا طبق رواياتي آدم, اولين انسان روي زمين نبوده , مطالعات علمي امروز نيز نشان مي دهد كه نوع انسان احتمالاً از چند ميليون سال قبل دركره زمين زندگي مي كرده, درحاليكه از تاريخ پيدايش آدم تاكنون زمان زيادي نمي گذرد, بنابراين بايد قبول كنيم كه قبل از آدم انسان هاي ديگري درزمين مي زيسته اند كه به هنگام پيدايش آدم درحال انقراضبوده اند , چه مانعي دارد كه فرزندان آدم با باقيمانده يكي ازنسل هاي پيشين ازدواج كرده باشد, ولي همان طور كه گفتيم اين احتمال با ظاهر آيه فوق چندان سازگار نيست.

دركتاب احتجاج از حضرت سجاد ع نقل شده است كه آن حضرت درضمن گفتاري به مردي قريشي،جريان ازدواج هابيل با بلوزا خواهر قابيل و همچنين ازدواج قابيل با قليما خواهر هابيل را بيان مي فرمايد آن مرد قريشي به آن حضرت مي گويد : آيا اين دو برادر با خواهران خود آميختند؟ فرمود : آري، مرد قريشي گفت : اين كاري است كه امروز مجوس انجام مي دهند، حضرت مي فرمايد : مجوس بعد ازآن كه خداوند اين عمل را حرام فرمود مرتكب آن شدند سپس به او فرمود : اين مطلب را انكار مكن، چه آن كه روش الهي بر اين جاري شده است، مگر نه اين است كه خداوند زوجه آدم را از خود او آفريد وسپس براي او حلالش كرد. و اين هم يكي از روشهاي آنها بود كه بعد ازآن خداوند حرامش كرد...

درآخر حديث حضرت علامه طباطبائي ره مي فرمايند : آنچه دراين حديث وارد شده موافق با ظاهر هر كتاب واخبار است.

(1) سوره نساء/1

(2) تفسير الميزان،ج4،ص147

(3) سوره يوسف/45

ترجمه نمونه جلد19،ص303،درمحضر علامه طباطبائيقدس سره، وسايت اينترنتي نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاههاwww.nanhad.net)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.