-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12763)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11306)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8498)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1505)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1150)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26090 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

1- حضرت عيسي ع درچند سالگي پنهان شدند از ديدگان(به اذن خداوند)؟وآيا ازدواج كرده بودند يا خير؟

2- پيامبراكرمص دردامان كساني چون ابوطالب و عبدالمطلببزرگ مي شود و دركنار افرادي چون خديجهس كه بانوي پولداري بودندزندگي كرده اند و نيز حضرت عليع هم استادي همچون رسول اكرم ص داشته اند پس ما چه؟

3- حق پولي ائمه اطهارع + حق توليت(چند درصد) از اموال متعلق به امام رضاع به سرپرست و مسؤل آن واگذار مي شود؟

مي دانيم، با توجه به اينكهتعدادكه يك قسمت مهم ايجاد اين زمينه ها، عمل كردن به دانسته ها وزير پا نگذاشتن فطرت الهي وپاك و كم سونكردن اين نور راهنما در درون ما مي باشد، البته بايد گفت اينها تنها بخش كوچكي از هزاران طريق رفع موانع پاسخگوئي سؤالات است اميدواريم كه پاسخ هايي كه در زير مي آيد مورد نقد شما قرار گرفته شده و جوابش را براي ما منعكس فرمائيد.

درجواب شما بايد بگوييم حضرت عيسيع 33 سال زندگي كرده و سپس خداوند ايشان را به آسمان بردند وبه گواهي تاريخ ايشان ازدواج نكرده اند.

2)احمدآقا، بايد بگوييم گر چه شرايطي را كه ذكر كرده ايد بايد راجع به آن وارد بحث شويم كه آيا اساساً انبياء الهي درناز ونعمت بزرگ شده اند يا درسختي ويتيمي و فقر و... اما با اين حال با همين فرض شما، بايد بگوييم : از هركسي به اندازة استعدادها و ظرفيتهاوامكانات و توانايي هائي كه دارد انتظار مي رود وهرگز خداوند متعال از آنهايي كه امكانات و ظرفيتها واستعدادهاي رسول اكرمص و ائمه اطهار وانبياء الهي را ندارند چنان انتظاري ندارد به تعبيري ديگر مي شود گفت : عدالت، يكسان دادن به همه نيست، بلكه از هر كسي به اندازة داده ها خواستن است يعني دربارگاه الهي از هيچ كسميزان اعمال را نمي خواهند بلكه نسبت اعمال به امكانات و استعداد ها را مي سنجند. طبيعي است آنكه 100 تومان دارد اگر درپايان هفته 100 تومان ديگر سودآورد از كسي كه يك ميليون تومان دارد اما آخر هفته 1000تومان سود مي آورد نه تنها پايين ترنيست كه بالاتر هم هست، چرا كه نشان مي دهد از سرماية كم خود توانسته استفادة خيلي بيشتري بنمايد وآن را دو برابر كند اما نفر دوم فقط توانسته 10/1 سرمايه به آن اضافه كند. پس نسبتها مهم اند. نه دارائي ها و پس اندازها، درمثالي ديگر مي توان داستان آنكه دربهشت همنشين موسيع شد را مطرح كرد كه صرفاً بخاطر پرستاري از مادرعليل خود اين توفيق نصيب او شد چرا كه او آنچه از دستش برمي آمد بدون ريا بر طبق اخلاص گذاشته بود وخداوند جزاي كار او را با توجه به تلاش خالصانه واستعدادهاي به ثمر نشستة او اين همنشيني را به او از طريق استجابت دعاي مادرش عنايت كرد. خلاصه اينكه از پشه هرگز نمي خواهند كه با عقاب مسابقه بدهد. وبه همين دليل است كه اگر ما تكليفي را واقعاً ندانيم(يعني بدون اينكه خودمان را به ندانستن زده باشيم وبه آن عمل نكنيم هرگز به خاطرآن ترك تكليف ، عقاب نخواهيم شد، چرا اساساً استعداد آن در ما ايجاد نشده است. خاطر نشان مي شود اين مطلب به هيچ وجه نمي خواهد بگويد كه پس مي توانيم براي رفع تكليف از يادگيري آن فرار كنيم خير، چرا كه يكي ازبزرگترين تكاليف همان يادگيري و كسب معرفت است، به هر طريقي كه ميسر مي باشد.)

3) بايد بگوييم همانطور كه دربند چهارم در پشت برگه هاي سؤال توضيح داده شد سؤالات راجع به نهادهاي مختلف مي بايد توسط خود اين نهادها، جواب داده شود ونيز تجربه ما نشان داده كه اين نهادها از سؤالهاي منطقي و بدون غرضـ برخلاف آنچه كه شايعه شده است ـ سرباز نمي زنند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.