-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12757)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11190)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8484)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4623)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2445)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(952)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26091 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

فلسفه حكم مرتد چيست؟چون در جايي كسي گفت كه در دين اسلام آزادي نيست اگر يك مسلمان بخواهد مذهب ديگر را انتخاب كند مرتد است ولي در اديان ديگر نه،جوابش چيست؟صحيح است كه ميان پيامبران خدا اختلاف و نزاعي وجود ندارد و پيامبران خدا همگي بسوي يك هدف و يك خدا دعوت مي كنند وانسان بايد همه پيامبران را قبول داشته باشد و بداند كه پيامبران سابق مبشر پيامبران لاحق خصوصاً خاتم و افضلشان حضرت محمد مصطفي( بوده اند و پيامبران لاحق مصدق پيامبران سابق بوده اند اما لازمة ايمان به همة پيامبران اين است كه در هر زماني تسليم شريعت همان پيامبري باشيم كه دورة اوست و قهراً لازم است در دورة آخرالزمان به آخرين دستورهايي كه از جانب خدا به وسيلة آخرين پيامبر رسيده است عمل كنيم و اين لازمة اسلام، يعني تسليم شدن به خداو پذيرفتن رسالت هاي فرستادگان او است.درست است كه در دين اكراه و اجباري نيست : لا اكراه في الدين1 ولي اين سخن به اين معني نيست كه دين خدا در هر زماني متعدد است و ما حق داريم هر كدام را بخواهيم انتخاب كنيم، چنين نيست در هر زماني يك دين حق وجود دارد و بس، هر زمان پيغمبر صاحب شريعتي از طرف خدا آمده مردم موظف بودهاند كه از راهنمايي او استفاده كنند و قوانين و احكام خود را چه در عبادات و چه در غير عبادات از او فرا گيرند تا نوبت به حضرت خاتم الانبياء رسيده است. در اين زمان اگر كسي بخواهد بسوي خدا راهي بجويد بايد از دستورات دين او راهنمايي بجويد. قرآن كريم مي فرمايد : و من يبتع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه و هو في الاخره من الخاسرين2و3، هركس غير از اسلام ديني بجويد هرگز از او پذيرفته نشود واو در جهان ديگر از زيانكاران خواهدبود.

در دين اسلام اگر يك مسلمان بخواهد يك دين ديگري غير از اسلام را انتخاب كند به اصطلاح به او مرتد فطري ميگويند. در اسلام در مورد چنين شخصي سختگيري شديدي شده است بطوريكه در دادگاه قاضي با دلايل و براهين او را راهنمايي و ارشاد مي كند كه اگر اين شخص تحقيق كرده و دچار اشتباه شده به اشتباه خود پي ببرد و توبه كند، اما اگر معلوم شدعناد دارد و قصد سوئي دارد محكوم به اعدام خواهد شد و حتي توبه كردن نمي تواند جلو اين حكم را بگيرد.البته قابل ذكر است كه اين حكم در مورد مرتد فطري و آنهم در صورتي است كه مرد باشد. ممكن است كساني از اين

سختگيري تعجب كنند و آنرا يك نوع خشونت شديد و غير قابل انعطاف بدانند كه با روح اسلام سازگار نيست.ولي در حقيقت اين حكم يك فلسفه اساسي دارد و آن حفظ جبهه داخلي كشور اسلام و جلوگيري از متلاشي شدن آن و نفوذ بيگانگان و منافقين است، زيرا ارتداد در واقع يك نوع قيام بر ضد رژيم كشور اسلامي است كه در بسياري از قوانين دنياي امروز نيز مجازات آن اعدام است. اگر به افراد اجازه داده شود هر روز مايل بودند خود را مسلمان معرفي كنند و هر روز مايل نبودند استعفا دهند بزودي جبهه داخلي اسلام از هم متلاشي خواهد شد و راه نفوذ دشمنان و عوامل و ايادي آنها باز خواهد گرديد و هرج و مرج شديدي در سراسر جامعه اسلامي پديد خواهد آمد. بنابراين حكم مزبور در واقع حكم سياسي است كه براي حفظ حكومت و جامعه اسلامي و مبارزه با ايادي و عوامل بيگانه ضروري است.

از اين گذشته كسي كه آئين همچون اسلام را بعد از تحقيق و پذيرش رها كند و بسوي آئينهاي ديگري برود معمولاً انگيزه صحيح و موجهي ندارد و بنابراين در خور مجازاتهاي سنگين است. و علت اينكه اين حكم در مورد زنان خفيفتر است به اين دليل است كه عموماً مجازاتها در مورد آنها خفيف تر است. 41. سوره بقره/256

2. سوره آل عمران/85

3. عدل الهي، شهيد مطهري،ج2،ص298و299

تفسير نمونه،ج2،ص497

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.