-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12752)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11167)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8467)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4620)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2443)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1498)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1343)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(950)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26096 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

1- نشانه هاي ظهور امام زمان عجل ا...تعالي فرجه الشريف چيست وبه چند دسته كلي تقسيم مي شود؟

2- با ظهورامام زمان عجل ا...تعالي فرجه الشريف چه تحولاتي پيش مي آيد وايشان دست به چه كارهايي ميزنند؟

3- آيا درست است امام زمان عجل ا...تعالي فرجه الشريف (عمر) را ازقبر بيرون مي آورد؟چرا؟

4- امام زمان دركجا ظهور ميكند؟

5- پيش از ظهور امام زمان چقدر طول مي كشد تا قيامت شود؟

6- آيا امام زمان عجل ا...تعالي فرجه الشريفهمراه با حضرت عيسي علي نبينا وآله عليه السلام ظهور مي كند؟چرا؟1)درخصوص سؤال اول شما بايد عرض كرد كه نشانه هاي ظهور حضرت مهديعجل ا...تعالي فرجه الشريفرا ـ كه دركتاب حديث روايت شده ـ به سه نوع تقسيم مي كنند :

اول : نشانه هائي كه از انحرافات به وجود آمده دركشورهاي اسلامي وغير اسلامي سخن مي گويد، اين علائم نشانه هائي نيستند كه مقارن ظهور حضرت مهدي عجل ا...تعالي فرجه الشريفباشند، بلكه ممكن است دهها سال قبل ازظهور حضرتش بوجودآيند.

دوم : نشانه هائي كه سالياني اندك، قبل ازظهور حضرت اتفاق مي افتند ونزديك قيام آن بزرگوارند، اما دليل برخروج امامعليه السلام درهمان سال نمي باشند، بلكه ازانواع پيشگوئيهائي از حوادث آينده اند كه درقرنهائي پس از زمان صدور آن احاديث صورت واقع به خود گرفته اند.

سوم : نشانه هائي كه درسال ظهور يا سال قبل ازظهور رخ مي دهد :

نوع سوم نيز خود به دو گونه تقسيم مي شود : الف ـ نشانه هاي غير حتمي : يعني نشانه هائي كه ممكن است واقع شوند ويا واقع نشوند نظير :كم رنگ شدن ارزشها،پيروي ازنابخردان، رخت بربستن عفت عمومي، زن سالاري، رواج كفر والحاد وبي ديني،...وبسياري فجايع ديگر كه با عبارات گوناگون درروايات پيشوايان ما ذكر شده است.1ب ـ نشانه هاي حتمي : كه قابل شك وترديد نيست وحتماً اتفاق خواهد افتاد. نظير : خروج سفياني، خروج سيد حسني،نداي آسماني، نزول عيسي مسيحعلي نبينا وآله عليه السلام واقتداي او به حضرت مهديعجل ا...تعالي فرجه الشريف2

لازم به يادآوري است كه روايات علائم ظهور، متأسفانه مصون از تحريف نمانده، به ويژه توسط حكومت هاي استبدادي كه از ظهور دادگستر جهان درهراسند، في المثل دردوران خلفاي بني اميه وبني عباس، افرادي به عنوان مهدي برعليه دستگاه حاكمه وقت قيام ونهضت مي نمودند وبدان وسيله عدهاي را بردور خويش جمع مي كردند، خلفاي وقت چون مي ديدند اصل احاديث مهدي، قابل انكار نيست، لذا حيلة ديگري انديشيدند تا بدان وسيله مردم را منصرف سازندوكار نهضت علويين را مختل نمايند، بدان سبب، علائم محال را جعل كردند تا مردم درانظار آن علائم بنشينند ودعوت علويين را اجابت نكنند.3

2)درخصوص سؤال دوم شما بايد عرض كرد كه آنچه مسلم است اين است كه ايشان انشاءا...خواهند آمد وزمين را پر ازعدل ودادخواهد كرد ـ مثل رواياتي كه درمورد امنيت زنان آمده است ـ وهمچنين حكومتي تشكيل خواهد داد كه درآن تأمين نيازمنديهاي دنيا وآخرت بشر را خواهد نمود ومدت دهها سال ودربرخي از روايات چند صدسال ادامه خئواهد داشت. حضرت مهديعجل ا...تعالي فرجه الشريف براي پيشبرد اهداف مقدس خويش مجهز به تجهيزات فراواني است مانند :1ـ عقيدة پولادين دراطرافيان وياران، 2ـ همراه داشتن ميراث پيامبران وآنچه نشانه حقانيت آن بزرگواراست. 3ـ پيشرفته ترين تجهيزات نظامي درصورت لزوم، واز جمله كارهايي كه ايشان انجام مي دهند كشتن شيطان است كه دركتاب سفينه البحار، ذكر شده است وهمچنين كشتن سفياني وانتقام از بدكاران و...كه دركتب متعددي ذكر شده است.4

3)درخصوص اين سؤال بايد گفت كه، بله، چنين چيزي روايت شده،ونه تنها عمر بلكه خليفه اول، ابوبكر را هم از خاك بيرون مي آورند كه درروايت آن دو، لات وعزي ناميده شده اند واين همان مسأله اي است كه درروايت از امامصادقع آمده كه: فتنة آندو شخص درآنروز سخت تر از فتنة سامري وگوساله خواهد بود.

ويك علت بيرون آوردن آندو، علاوه برانتقام، جداسازي ياوران واقعي واتمام حجت برآنهاست، لذا درروايت آمده كه، آندو راچونكه از قبر بيرون ميآورند همچنان تر وتازهاند بحالت روز اول وسپس آندو را سرجاي خود قرار مي دهند وعقوبت آنها را تا سه روز به تأخير مي اندازد تا خبر همه جا منتشر شود وهمه براي اين امتحان سخت، جمع شوند.5

4) ابتداي ظهور حضرت از محل غيبت ايشان كه كوه رضوي يا صابر دراطراف مدينه ويا غيرآن مي باشد كه از آنجا به سوي مكه حركت مي كند.6

5)درمورد سؤال پنجم شما رواياتي نقل شده واختلافات زيادي درآنها به چشم مي خورد كه خيلي ازآنها قابل جمع نمي باشد، اما آنچه ازمجموع شواهد وقرائن وروايات اهل بيتع به دست مي آيد اين است كه مدت حكومت آنحضرت، همانند غيبت آن بزرگواردراختيار خداوند است وجز با اراده ومشيت او پايان نمي پذيرد ومدت واقعي را جز او كسي نمي داند.7

6)همراه با هم نيستند، بلكه نزول حضرت عيسي علي نبيناوآله عليه السلام ازآسمان، چندماه بعد ازخروج حضرت مهدي عجل ا...تعالي فرجه الشريف است وآن هنگامي است كه آن حضرت براي مقاتله با سفياني به شام عزيمت كرده اند. يك علت نزول حضرت عيسيعلي نبينا وآله عليه السلام همان ياري ونصرت مي باشد.8، منتهي شايد يك علت ديگر ومهم آن نيز، اين باشد كه همه انسانها وهمه اديان خصوصاً مسيحيان عالم بايد از او اطاعت كنند ودين او را بپذيرند وشايد به همين خاطر است كه پشت سرحضرت نماز مي گذارد.

(1) رجوع شود به روضه كافي،ص36ـ42، بحارالانوار، ج52،ص254،منتهي الآمال زندگي امام دوازدهمع ص106 ـ 107

(2) سايت اينترنتي شيعه

(3) دادگستر جهان،ابراهيم امينيحفظه ا...

(4) براي اطلاع بيشتر مي توان به كتب روزگارهائي استاد كامل سليمان، دادگستر جهان،قيام وانقلاب مهديع، مرحوم شهيد مطهري وهمچنين فصلنامه تخصصي انتظار وكتاب گفتمان مهدويت و...مراجعه كرد.

(5) مهدي منتظرعجل ا...تعالي فرجه الشريف،ص215 به بعد

(6) مهدي منتظرعجل ا...تعالي فرجه الشريف،ص191

(7) ظهور حضرت مهديع ازديدگاه اسلام ومذاهب وملل جهان، سيد اسدا...هاشمي شهيدي،ص449به بعد

(8) مهدي منتظرع شيخ محمد جواد خراسانيرحمه ا... ص194از اين منابع استفاده شده است نه عين حرف ها وجملات

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.