-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12762)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11250)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8494)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4629)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1503)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26098 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

تفاوت علم طبيعي (معمولي) با علم لدني كه ائمه و پيامبران دارند در چيست؟

كسب دانش از راه تحصيل و تعليم و تعلم، مدرسه و كتاب و تمرين و مطالعه را علم معمولي گويند ولي علم لدني ـ دانشيستكه با تهذيب نفس و طي مسير تكامل و رسيدن به حضور حضرت دوست و نوشيدن آب علم دانش از سرچشمه علم و دانش و ادراك شهودي معارف عقلي علمي عرفاني از نزد پروردگار را علم لدني گويند كه ويژه كاملترين انسانهاست.

علم او لدني است؛ يعني دانش او از مقام لدن و از نزد خداوند متعال گرفته شده است. علم لدني از سنخ علوم ديگر نيست كه در كنار آنها بيايد و با آنها سرشماري بشود و مثلاً بگويند: علم فقه، اصول، ادبيات، تفسير، تاريخ، جغرافيا و علم لدني.

علم لدني مانند ساير علوم، داراي مسائل و موضوع و محمولي نيست، بلكه علمي شهودي و حضوري است، علمي است فراموش نشدني، حقيقتي است كه روح انسان با آن آميخته شده و از وجود انسان جدا نمي شود، پس اگر معارف عقلي از راه تصور و تصديق و دانش حصولي به دست آيد علم لدني نيست و اگر سالك صالح به مقام لدن و نزد خدا برسد و از نزد او شهوداً حقيقتي را ادراك كند، چنين دانشي لدني است. در سورة مباركة واقعه مي فرمايد: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لايسمه الا المطهرون (1)

قرآن كريم در كتاب مكنون و پوشيده اي است كه جز مطهران، كسي نمي تواند آن را مس كند. مقصود از مس در اين كريمه، مطلق ارتباط و تماس معنوي است، و مطهران را خداوند در آية كريمة ديگري چنين معرفي مي كند: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا (2)

اهل بيت عصمت و طهارت، و عترت پاك و مطهر رسول اكرم (ص) همان مطهران هستند و به آن مرحلة عاليه راه دارند، به مقام لدن بار يافته و حقيقت قرآن را دريافته اند.منابع و مآخذ:

1ـ سورة واقعه، آيات 77ـ79

2ـ سورة احزاب، آية 33

كتاب مكاتبه و انديشه10، ص150

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.