-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12752)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11176)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8473)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4622)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2444)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(950)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26125 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا اهل تسنن كه ولايت و امامت را قبول ندارند از وعده هاي بهشتي كه در قرآن آمده بهرمند هستند و نسبت به پيروان اديان ديگر چه فرقي دارند؟در مورد سؤال شما بايد به نكات زير توجه كنيم.

الف)- بهشت و جهنم مخصوص انسانهايي كه پس از بعثت پيامبر (ص) ما آمده اند نيست كه فقط ويژة شيعيان يا حتي مسلمانان باشد. بنابراين همة انسانهاي صالح كه در امتهاي گذشته بوده اند نيز وارد بهشت مي شوند و همانطور كه قرآن كريم فرموده است: ان الدين عندا... الاسلام(الف) دين در نزد خدا اسلام است. و بنابراين دين همة پيامبران اسلام است، گرچه دين حضرت ختمي مرتبت بطور ويژه اسلام ناميده مي شود(ب) و كاملترين دين است و تمام معارف اديان گذشته را در خود دارد.

ب)- قرآن كريم بهشت را با اسامي زيادي توصيف نموده است از جمله دارالمتّقين. (ج) پس هر كس با تقوا و متّقي باشد اهل بهشت خواهد بود.

قرآن كريم در آيات متعدد ويژگي بهشتيان را بيان كرده است كه آنها كساني هستند كه اعمال نيكشان بر اعمال بد غالب آمده است. از جمله اين آيات مي توان به اين مورد اشاره كرد: آنها كه ترازويشان سنگين است رستگارانند(د)

هر كه ترازويش سنگين باشد در يك زندگي پسنديده است.(ه)

ج)- از اين بيان معلوم شد كه بهشت نه ويژه شيعيان و نه ويژه مسلمانان است. اما بعد از بعثت نبي مكرّم اسلام، اگر بر كسي اسلام عرضه شود و عليرغم آشنايي وي با اسلام، از پذيرش آن سرباز زند چنين فردي كافر است. همچنين در مورد فرق اسلامي، معتقديم كساني كه به خاندان پيامبر احترام نگذارند و اصطلاحاً ناصبي باشند ـ يعني به اهل بيت بيحرمتي كنند و به آنها ناسزا بگويند ـ اهل دوزخ مي باشند.

ولي در مورد عموم برادران اهل سنت در صورتيكه حقيقت شيعه به آنها عرضه نشده باشد نمي توانيم ادعا كنيم كه آنها بهشتي نخواهند بود. چرا كه با تبليغات سنگيني كه از جمله توسط وهّابيون عليه شيعيان انجام مي شود، بسياري از برادران مسلمان اهل سنت آشنايي صحيحي با شيعه ندارند، اما به امامان ما احترام فراوان مي گذارند كه انشاءا... همين موضوع باعث نجات آنان خواهد بود. و در شرايط كنوني كه استكبار جهاني بدنبال تفرقه بين مسلمانان و دست اندازي و تسلط به منابع آنانمي باشد وظيفة ما حفظ وحدت مي باشد.منابع و مآخذ:

الف) سوره مباركه آل عمران/آيه19

ب) برگزيدة تفسير نمونه، ج1، ص270 و 304

ج) دانشنامة قرآن، بهاءالدين خرمشاهي، ج1، ص400

د) سوره مباركه اعراف/آيه8

ه) سوره مباركه قاعده/آيات 6و7

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.