-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12763)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11306)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8498)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1505)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1150)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26126 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حضرت عيسي (ع) هم اكنون زنده هستند و وقتي به قول قرآن همه دينها نزد خداوند اسلام بوده ايشان هم اكنون طبق چه آدابي عبادت پروردگار را مي كنند. ممكن است مانند ما شيعيان باشد (البته منكر تحريف در اديان گذشته نيستم) و وقتي خداوند انسان را نيازمند آفريده آيا ايشان هم اكنون داراي زن و فرزند مي باشند؟در پاسخ شما پرسشگر محترم بايد عرض كنيم كه طبق دلايل قرآني، دين مورد قبول نزد پروردگار تنها اسلام است . (1) وهر كس جز اسلام ديني اختيار كند هرگز از وي پذيرفته نخواهد شد و در آخرت در زمرة زيان كاران خواهد بود.(2)

به تصديق قرآن عيسي بن مريم عليه السلام به هنگام نبوت خويش خطاب به بني اسرائيل مي فرمايد: من فرستادة خدا به سوي شما هستم درحالي كه تصديق كنندة تورات و بشارتدهنده به رسولي هستم كه بعد از من مي آيد و نام او احمد است.(3)

بي ترديد كسي كه بشارت دهنده به رسول خدا (ص) و آئين اوست، خود نيز بايد از پيروان صديق او و آئين مقدسش باشد و به حكم اينكه آئين مسيح (ع) مربوط به گذشته است، مانند هر انسان مكلف ديگري وظيفه دارد كه در اين زمان از آئين موجود يعني اسلام محمدي (ص) پيروي كند. از همين روست كه به هنگام ظهور مهدي (عج) به منظور اثبات حقانيت آئين نبي مكرم اسلام (ص) در ميان پيروان خويش ، به حضرت بقيه الله (عج) اقتدا كرده و پشت سر آن حضرت به نماز مي ايستد .

پيامبر اسلام (ص) مي فرمايد : ... از ميان پيامبران، سزاوار ترين آنها نسبت به من عيسي بن مريم (ع) است، چرا كه بين من و او پيامبري نيست. او درميان شما فرود مي آيد...صليب را مي شكند... و بجز اسلام آئيني نمي پذيرد. (4)

در خصوص ازدواج حضرت مسيح عليه السلام نيز بايد عرض كنيم كه اصولاً ازدواج امري است تخييري كه حكم مستحب مؤكد را دارد و حكم وجوبي دربارة آن در هيچ يك از اديان الهي وارد نشده است. بنا براين لازم و واجب نيست كه هم اكنون حضرت مسيح عليه السلام داراي همسر باشد. از طرفي به طور قطع و يقين هم نمي توان نسبت به ازدواج يا عدم ازدواج ايشان اظهار نظر كرد بلكه آنچه در مورد ايشان ذكر گرديده،ا زدواج آن حضرت بعد از ظهور حضرت ولي عصر (عج) به منظور ترك رهبانيت از سوي پيروانش و پاسخ مثبت به اين نياز فطري است.منابع و مآخذ:

1ـ آل عمران، 19

2ـ آل عمران، 85

3ـ صف، 3

4ـ عصر ظهور، علي كوراني، ص342

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.