-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12763)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11306)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8498)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1505)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1150)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26128 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا خداوند پس از اين كه آدم و حوا را از بهشت خارج كرد و بعد از اين كه توبه كردند و توبة آنان را خداوند پذيرفت چه دليلي باعث شد همان طور كه آدم و حوا به بهشت برگشتند نسل آنها در آن جا تشكيل نشد و اين نسل آنها در روي اين كرة خاكي به وجود آمد؟در هيچ جاي قرآن نيامده كه انسان براي بهشت آفريده شده است بلكه هدف از آفرينش انسان، كمال يابي در پرتو عبادت و تقرب به خداوند است و بهشت نيز يكي از ثمرات آن ميباشد. ليكن اين منافي آن نيست كه آدم بر زمين سقوط كرده باشد، بلكه اساساً قرآن جايگاه اوليه آدمي رازمين معرفي نموده و پيش از خلقت حضرت آدم فرموده است: إِنِّي جاعِلٌ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً(1). بنابر اين بستر تكامل انسان، زمين است و چون كمال انسان اختياري است و نه جبري، در نتيجه انسانهايي نيز بر خلاف فلسفه اصلي آفرينش گام نهاده و مسير انحطاط و در نهاي جهنم را پيمودهاند. و با توجه به اينكه از اول زيستگاه انسان زمين قرار داده شده است، لازم نبود شخص ديگري به جاي حضرت آدم قرار گيرد كه مرتكب اشتباه نشود و بر زمين هبوط نكند. بنابراين اساساً قرار بوده است كه انسان بر روي زمين زندگي كند اما حضرت آدم ( با خطايي خود به روند اين مسأله شتاب و سرعت بيشتري بخشيد و آن را از شكلي آبرومندانه و سرافرازانه- كه در شأن او بود- خارج ساخت و با سرافكندگي و به سرعت موجب رانده شدن خود از بهشت گرديد.

البته منظور از بهشتي كه آدم ( از آن خارج شد، يك بهشت موقت است كه متفاوت با بهشتي است كه مؤمنان بعد از مرگ به آن وارد مي شوند زيرا از ويژگي هاي بهشت موعود الهي، جاودانگي آن است و كسي از آن خارج نمي شود. نكته مهم اين است كه ورود به بهشت جاودان، خروج و دل كندن از بهشت موقت است، بايد توجه داشت كه دنيا و لذات دنيا حكم بهشت موقت را دارد، حال آيا مي شود در همين دنيا به بهشت جاودان رسيد؟ يقيناً نمي شود بلكه براي رسيدن به بهشت بايد از دنيا خارج شويم و تعلق خود را از دنيا قطع كنيم به اين معني كه مانند يك پرنده در قفس دنيا اسير نشويم تا به زندگي حقيقي و انساني خود برسيم.

منابع و مآخذ:

(1) بقره، آيه 30

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.