-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12767)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11381)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8507)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4634)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1507)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1350)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1152)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(955)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(835)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26129 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

كتابي در مورد خانواده و پدر و مادر و دوستان و ديگران كه انسان را راهنمايي كند و طريقه جذب مردم از هرگروه و فرقه را بيان كنيد با مسجدي ها يا طلبه ها يا هر فرقه اجتماعي؟جاي بسي خوشحالي دار دكه عزيزاني چون شما به فكر اصلاح ذات البين و بهتر شدن روابط خود، خانواده و اجتماع

مي باشيد. آنچه مسلم است براي جلب دوستي ديگران بيش از همه بايد به آنها محبت نمود (حتي در هنگام بدي كردن آنها البته با رعايت اصول آن، و در هر حال احترام ديگران حتي مخالفان را نگه داشت زيرا انسان به طور فطري حب نفس دارد و خودش را بسيار گرامي دانسته، بي احترامي و تحقير را نمي پذيرد، حال براي موفقيت در اين راه مطالعه كتابهاي اخلاقي چون كتاب اخلاق مرحوم بشر كتاب آيين زندگي از ديدگاه امام رضا (ع) تأليف محسن كتابچي و ساير كتابهايي در اين زمينه توصيه مي شود.

همچنين براي اينكه بتوانيد اطلاعات مذهبي را خود بهتر به كار گيريد لازم است كه تا حدي از اصول روانشناسي ارتباط نيز مطلع بوده و آنها را به كار گرفته و بهرمند شويد تا زودتر و كاملتر به هدف مقدس خود برسيد. در اين زمينه مطالعة روانشناس ارتباط (سايكو سيبرنتيك) و كتابهايي كه به زبان ساده در اين باره نوشته شده است مؤثر است.

از جمله اين كتابها:

كتاب مهر بورزيم زندگي كنيم از آقاي ذبيح الله رنجبر راد.

كتاب آئين زندگي از ديل كارنكي.

كتاب دارندگياز جان راجر و ... ترجمه مهدي مجرد زاده كرماني.

كتابهاي به سوي كاميابي از آنتوني رانبيز ترجمه البته توجه داشته باشيد كه بعضي از اين كتابها مطابق فرهنگ غرب نگارش يافته كه شما در هنگام عمل به آن بايد مطالب آنها را با دستورات ديني خود تطبيق دهيد تا به موفقيت نهايي برسيد.

موفق باشيد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.