-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12763)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11306)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8498)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1505)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1150)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26130 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا انسان كامل وجود دارد يعني آيا ائمه و پيامبران از نظر قدرت و علممثلاٌ كاملاند و آيا ما ميتوانيم كامل شويم؟گرايش به سوي كمال و سير در مسير رشد و تعالي از اصيل ترين اميال بشر است، و از آنجايي كه خداوند هيچ ميلي را در بشر بي پاسخ نگذاشته و زمينه و ابزارهاي لازم را جهت رسيدن به آن فراهم كرده ميل به كمالات را نيز با الگو پذيري و پيروي از پيشوايان معصوم كه خود نمونه انسان كامل در هر عصر و زماني بودهاند، بر آورده ساخته. بدين جهت معصومين پيشواياني هستند كه بر قلههاي كمالات انساني ايستادهاند لذا ارتقاء انسانها به درجات كمال تنها با پيروي از الگوي شخصيتي و تربيتي آنان ميسر ميگردد.

در بحث هدف از خلقت، غرض حكيما نه خداوندي از آفرينش نوع انسان، برخورداري از كمال خاصي است كه آدمي در مسير زندگي خود بايد بدان دست يابد و اين كمال خاص چيزي جز قرب و نزديكي به پيشگاه الهي نيست و انسان كامل انساني است كه مقرب ترين فرد بهپروردگار است زيرا همه ارزشهاي الهي در او تجسم يافته و او مظهر جميع اسماء و صفات الهي است كه از جمله اين صفات علم و قدرت است انسان كامل با اتصال به درياي علم و قدرت الهي و با اتكاء به چنين تواناييهايي ميتواند در امور عالم آنگونه كه مايل است و مورد رضاي خداست دخل و تصرف كند. حديث قدسي در اين باره مؤيد اين مطلب است در حديث قدسي آمده: بندهام اطاعت امر من كنتا تو را نمونة خود سازم. من به هر چيزي كه مي گويم باش ، بوجود مي آيد و تو را نيز چنين خواهم كرد كه به هر چيزي بگويي باش، بوجود آيد (1)

معجزات و كراماتي كه توسط انبياء و ائمه (ع) صورت گرفته، همه دليل بر وجود قدرت و علم خارق العاده اي است كه به جهت برتري ها و شايستگي هاي شخصيتي و وجودي اين پيشوايان معصوم از جانب خداوند به آنان عطا گرديده.

البته لازم به ذكر است كه كمال درجاتي دارد و رسيدن به اوج قله كمال به علت صعب العبور بودن و دشواري هاي مسير كمال مطلوب، جز براي خاصان درگاه الهي براي هر كسي ميسر نيست. لذا سالكان طريق الله مانند عرفا، علماي دين، زاهدان و عابدان و مؤمنين حقيقي و مجاهدان راه حق، به ميزان تقوا و پرهيزگاري و سعي و تلاش شان در امر دين، هر يك به درجاتي از كمال نائل مي گردند. اما كمال حقيقي خاص انبياء و ائمه معصومين (ع) است و شدت درجه آن در نبي مكرم اسلام (ص) و ائمه (ع) تجلي يافته است. زيرا طبق فرموده قرآن كريم پيامبران از نظر مقام يكسان نبوده اند، (2) با اينكه همه از علم و عصمت و قدرت و توانايي انجام مأموريتهاي الهي برخوردار بوده اند، مأموريت آنها متفاوت بوده به همين لحاظ اين امتيازات نيز در آنان يكسان نبوده و درجاتي داشته است.

منابع و مآخذ:

1ـ خود شناسي براي خودسازي، استاد محمد تقي مصباح يزدي

2ـ بقره، 183

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.