-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12757)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11190)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8484)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4623)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2445)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(952)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26169 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا طرح يك تئوري كامل و فراگير براي بيان انديشه ي اسلامي ضرورت دارد؟
جواب اجمالي:
تا كنون فقيهان وعالمان دين در برخورد با گنجينه ي معارف اسلامي كه مملو از عناصر جهان شمول و موقعيتي است، شيوه اي جزء گرايانه و خردنگر را دنبال كرده اند. اين رويّه باعث شده است تا مباحث اسلامي فاقد نگرش كلان و نظام مند باشند و اجزاء ساختار انديشه ي اسلامي، بي هيچ آداب و تربيتي بدون تدوين مدون، كنار هم قرار گيرند. «نظريه انديشه مدون (نظام مند) در اسلام» يك تئوري براي ارايه نظام هاي اسلامي در زمينه هاي گوناگون مانند اقتصاد، سياست و... مي باشد.

جواب تفصيلي:

اسلام به عنوان آخرين دين مُرسَل براي هدايت آدميان تا قيام قيامت آمده است(1). خاتميت آن اقتضا مي كند كه كامل ترين دين مُرسَل باشد و تمامي آنچه را كه بايد از دين نفس الامري به وحي و نقل بيان گردد، شامل شود(2).

از سوي ديگر،چون اين دين در زمان و مكان خاصي نازل شده و با مخاطبان اوليه ي خاصي مواجه بوده، گاه عناصر ديني در آن با توجه به موقعيت ارايه شده است، و اين امر به ويژه در سنت معصومان(عليه السلام) و به خصوص در رفتار آنها، بايد مورد توجه قرار گيرد. گنجينه ي معارف اسلامي مملوّ از عناصر جهان شمول و موقعيتي است كه از زمان بعثت رسول اكرم(صلي الله عليه وآله وسلم) تا غيبت كبري امام زمان (عج) بيان شده است.

تاكنون فقيهان و عالمان دين در برخورد با اين مجموعه ي گرانقدر شيوه اي جزءگرايانه و خردنگر را دنبال كرده اند و هر گاه با پرسشي مواجه شده اند، با مراجعه به آن كوشيده اند، پاسخي در خور بيابند. در اين روش هيچ گاه ارتباط عناصر جهان شمول با يكديگر و رابطه ي آنها با عناصر موقعيتي ملحوظ نبوده است. هر چه در دين يافت مي شده، به عنوان امري ثابت و لايتغير تلقي مي گشته است، مگر آن كه نشانه اي بر خلاف آن يافت شود و در اين صورت به عنوان حكم متغيّر محسوب مي شده و هيچ جستوجويي از حكم، يا احكام ثابتي كه ريشه ي آن را تشكيل مي داده اند، نمي شده است.

اين رويّه باعث شده است تا مباحث اسلامي فاقد نگرش كلان و نظام مند باشند و اجزاء ساختار انديشه ي اسلامي، بي هيچ آداب و ترتيبي، بدون تدوين مدوّن، كنار هم قرار گيرند. اين كنار هم آمدن هر چند در نهايت نظمي را پديد آورده، ولي هيچ گاه ترابط منطقي اجزاء و نحوه ي تأثير و تأثّر آنها در يكديگر مورد كاوش و دقت نظر واقع نشده است.

از سوي ديگر، به نحوه ي پيدايش عناصر موقعيتي در نصوص ديني چندان توجّهي نشده و با تمام آنچه وارد شده، به عنوان حكم ثابت و عنصر جهان شمول برخورد شده است. و اگر در موردي آيات و نشانه هاي تاثير موقعيت آشكار و واضح بوده است، آن را عنصري موقعيتي
بر شمرده و به سادگي از كنار آن گذشته اند، بي آن كه پرسشي از زمينه و ريشه ي آن مطرح كنند.

همين عوامل سبب شده تا ما در ارايه ي نظام هاي اسلامي در زمينه هاي گوناگون، مانند اقتصاد، سياست، و...، ناتوان باشيم و نتوانيم تصوير روشني از فلسفه ي سياسي اسلام، فلسفه ي اقتصادي اسلام، ...يا مكتب سياسي اسلام، مكتب اقتصادي اسلام، ...و مباحثي از اين دست عرضه كنيم.

از سوي ديگر، نحوه ي تاثير زمان و مكان در عناصر ديني و چگونگي نقش موقعيت در آنها به وضوح تبيين نشده و ارتباط عناصر موقعيتي با عناصر جهان شمول به گونه اي منطقي واضح نشده است.

«نظريه ي انديشه مدوّن (نظام مند) در اسلام» يك تئوري براي پاسخ به چنين پرسش هايي بر اساس مباني مذكور در بحث هاي قبلي است.
مهدي هادوي تهراني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.