-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12752)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11176)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8472)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4622)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2444)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(950)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26171 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا اسلام اعتقاد به نظريه تكامل موجودات دارد يا ثبات گونه ها؟
نظريه تكامل ( Evolution ) روي كردهاي گوناگوني را درميان زيست شناسان ( Biologists ) ، فيلسوفان علم Scicnce ( Philosophersof ) و عالمان ديني ( Religious secolars ) برانگيخته است. اين نظريه از بدو پيدايش تاكنون مراحل متعددي را پشت سر گذاشته وهمواره مورد نقد و اصلاحاتي واقع شده كه اهم آنها عبارتند از : ( 1 ) لاماركسيسم ( 2 ) نيولاماركسيسم ( 3 ) داروينيسم ( 4 ) نيوداروينيسم ( 5 ) موتاسيونيسم . الف ) از منظر زيست شناختي ( Biologic ) : اشكالات متعددي بر نظريه تكامل وارد ساخته اند، از جمله آنكه با تمام تلاش هايي كه داروين در جمع آوري شواهد بر نظريه خويش به عمل آورده ، از تفاوت هاي عمده و اساسي بين انسان و اجداد حيواني مورد ادعاي وي ( ميمون ) غافل بوده است . و برخي از اين تفاوت ها كه ( ( والاس ) ) ( Wallace ) به آنها اشاره كرده عبارتند از : ( 1 ) فاصله عميق ميان مغز و قواي دماغي انسان و ميمون . ( 2 ) تمايز زباني آشكار بين انسان و ميمون . ( 3 ) استعداد و توانايي آفرينش هنري در انسان . ( 4 ) عدم تفاوت مغزي بين انسان متمدن كنوني و قبايل بدوي كه داروين آنها را حلقه فاصل بين انسان متمدن و ميمون خوانده است . ( علم و دين ، ايان باربور ( Ian Barbour ) ، ترجمه بهاالدين خرمشاهي ، ص 99 - 141 ) . همچنين ( ( فيزيكو ) ) ( Phisico ) طبيعي دان آلماني و متخصص در تاريخ طبيعي انسان ( Antropologist ) مي گويد : ( ( پيشرفت هاي محسوسي كه علم تاريخ طبيعي انسان نموده ، روز به روزخويشاوندي انسان و ميمون را دورتر مي سازد .) ) ( علي اطلال المذهب المادي ، فريد وجدي 103 - 108 ) . ب ) از منظر فلسفه : علم نيز كه معرفتي درجه دوم است ، و رهبردهاي علمي ،متدهاي برگزيده توسط دانشمندان ،حاصل كار آنها و عوامل دخيل در نظر پردازي هاي علمي را مورد سنجش وداوري قرار مي دهد، ديدگاه هاي گوناگوني عرضه شده كه عبارتند از : ( 1 ) پوزيتويسم منطقي ( Logical Positirism ) ( 2 ) مينوگروي ( Idealism ) ( 3 ) واقع گروي خام ( Naive Realism ) ( 4 ) واقع گروي نقدي Critical ( Realism ) چهارمين نگرش كه جديدترين و خرد پذيرترين آنها به شمارمي آيد، بر آن است كه اساساً تيوري هاي علمي برآيند مشاهدات صرف وتحويل پذير به داده هاي حسي نيست ، بلكه تيوري ها برآيند همكنشي داده هاي حسي و بر ساخته هاي ذهني دانشمند است . بنابراين نظريات علمي ، اكتشافات محض نيستند و جنبه اختراعي نيز دارند .از اين رونمي توان اين گونه نظريات را نسخه طابق النعل بالنعل واقعيت و عينيت خارجي دانست . ( علم و دين ، ايان باربور، مترجم بهاالدين خرمشاهي ، ص 169 - 244 ) ج ) از منظر ديني : در ميان عالمان ديني و ديگر دانشمنداني كه در پي تبيين ديدگاه اسلام پيرامون نظريه تكامل بر آمده اند، روي كردهاي گوناگوني يافت مي شود كه به اختصار عبارتند از : 1- ادعاي اينكه قرآن به صراحت از تكامل تدريجي و تحول انواع و پيوستگي نسلي دم زده است ( خلقت انسان ، دكتر سحابي ) . 2- رد تيوري تحولي خلقت ( تفسير الميزان ،ج 4 ، ص 153 - ج 9 ، ص 8 - ج 16 ، ص 269 ) . 3- توجيه پذيري نظريه تكامل از طريق آيات قرآن در صورت اثبات آن در علم . ( داروينيسم يا تكامل انواع، جعفر سبحاني . نيز : فيلسوف نماها، مكارم شيرازي ) . 4- در صورت اثبات نظريه تكامل در مورد ديگر جانداران ، انسان حساب جداگانه ومستقلي دارد و پيوستگي نسلي با ديگر حيوانات ندارد .( خلقت انسان از نظر قرآن ، معارف قرآن ، خداشناسي ، انسان شناسي ، كيهان شناسي ، محمدتقي مصباح يزدي ) . 5- تفكيك وحي از مفسران آن ( تكامل از نظر قرآن ، علي مشكيني اردبيلي ) . 6- تفكيك زباني علم و دين ( مقالات فلسفي ، علل گرايش به ماديگري ، مرتضي مطهري ) براي توضيح بيشتر علاوه بر متون ذكرشده ر . ك : 1- موضع علم و دين در خلقت انسان احد فرامرزقراملكي نشرآرايه 2- تورات ، انجيل ، قرآن و علم موريس بوكاي ترجمه : مهندس ذبيح الله دبير 3- مجله ( ( كلام اسلامي ) ) ، شماره 15، 18 در اين جا بامختصر توضيحاتي به ذكر ديدگاه علامه طباطبايي مي پردازيم : 1- اساساتيوري تكامل از نظر تجربي ثابت نگرديده است ، و وفاق و اجماعي ( Conseuse ) بر آن نيست . 2- آيات قرآن با صراحت و نص قطعي از هيچ يك از دو نظريه ثبات انواع ( Fixism ) و تحول انواع ( Transformism ) دم نزده است . ليكن ظاهر آيات مربوط به خلقت انسان با ديدگاه اول انطباق دارد .3- ظواهر كتاب و سنت تا زماني كه با حجت ديگري در تعارض نيفتدبه حجيت خود باقي هستند .4- با توجه به مقدمات فوق نمي توان از مدلول ظاهري آيات قرآن در اين باره دست كشيد .( تفسيرالميزان مراجع ياد شده ). در پايان به ذكر چند نكته پيرامون اين گفتمان مي پردازيم : 1- اينكه خداوندآفرينش خود را از طريق نظام عليت و اسباب و مسببات به انجام مي رساند،دليل بر اين نيست كه لزوماً از طريق روند تحولي و از تك ياخته به سوپرسلولي باشد؛ بلكه آن مساله قاعده اي فلسفي و كلي است كه به انحاي گوناگون قابل تصور و تبيين است . 2- مستفاد از ظاهر قرآن اين است كه انسان هاي كنوني همه از نسل آدم ( ع ) و حوا مي باشند و هيچ واسطه نسلي ديگري بين آنها نيست ؛ يعني ، هر چند انسان هاي ديگري پيش از آدم برزمين زيسته اند، ليكن آنان بين حضرت آدم و انسان هاي پس از وي اختلاط نسلي ندارند .بنابراين يا خود حضرت آدم وابستگي نسلي به آنها دارد و يا ندارد : اگر داشته باشد ديگر انسان ها از طريق وي به آنان متصل مي شوند .واگر نداشته باشد، هيچ گونه اتصالي بين بني آدم و انسان هاي پيش از وي نيست ، چه آنكه قرآن فرموده است : ( ( و بث منهما رجالا كثيراً و نسااًء؛ خداونداز آن دو ( آدم و حوا ) مردان و زنان بسياري را منتشر ساخت ) ) ، ( نسا ، آيه 4 ). البته در مورد چگونگي انتشار نسل وي ، اقوال مختلفي وجود دارد؛ ولي آنچه با آيه شريفه نيز انطباق بيشتري دارد و علامه طباطبايي در تفسيرالميزان نيز آن را پذيرفته است . ازدواج فرزندان حضرت آدم با يكديگراست . اين مساله هر چند در آغاز بعيد مي نمايد، ليكن با توجه به تغييراحكام الهي متناسب با شرايط زماني و مكاني و اعتباري بودن احكام تشريعي ، مي توان آن را پذيرفت . 3- از نظر منطقي نفي نظريه تكامل لزوماً به معناي دفعي دانستن خلقت نيست ؛ چنان كه تبيين به تدريجي بودن خلقت نيز منحصر به نظريه تحول انواع نمي باشد .از سوي ديگر آيات قرآن بر اصل تدريجي بودن خلقت دلالت روشن دارند، ولي انطباق آيات آن با نظريه تبدل انواع نيازمند تاويل و دست كشيدن از ظواهر است و تا زماني كه اين نظريه همچنان در بوته نقض و ابرام است ، تاويل آيات و كنار نهادن ظواهركتاب آسماني روا نيست . 4- نفي نظريه تحول انواع به معناي ايستا و به كلي غير تكاملي دانستن جهان نيست ، بلكه ممكن است كسي اين نظريه رانپذيرد و در عين حال معتقد به پويايي و تكاملي بودن نظام جهان شود،چنانكه فيلسوفان مسلمان پيش از پيدايش اين نظريه در زيست شناسي ،حركت تكاملي در سراسر جهان مادي را از نظر فلسفي اثبات كرده بودند .;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.