-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12761)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11212)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8490)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4624)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1503)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26216 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

روش تربيتي اسلام از ديدگاه قرآن و احاديث چگونه است؟
اسلام، تمام افراد انسان را از هر خانوادهاي كه باشند قابل تربيت ميداند و معتقد است اصول فضائل در نهاد هركس به صورت استعداد و زمينه وجود دارد و در اثر تربيت و مراقبت لازم مربيان، استعدادهاي نهفته شكوفا ميشود و دارنده، به مسير سعادت و شايستگي رهبري ميگردد و اين موضوعي است كه آيات زيادي از قرآن روي آن تأكيد ميكند، اينك نمونهاي از اين آيات:
«و نفس وما سواها فالهمها فجورها و تقويها». شمس/8 ـ9.
«و هديناه النجدين». بلد/1.
[آيا راه خير و شر (حق و باطل) را به او ننموديم] و همچنين است آيات ديگري كه به طور روشن بر اين حقيقت دلالت ميكنند و ميرسانند كه اصول فضائل، همچون نهال در نهاد بشر كاشته شده است .
بنابراين وظيفه مربي و معلم اخلاق، تنها، كشف استعدادهاي نهفته و شكوفا ساختن آنها است مثل او، مثل باغباني است كه جهت پرورش گلها، نخست زمين را از هر لحاظ آماده ميسازد، و بذر را در زمين مساعد، ميكارد، و با مراقبت لازم، گلهاي زيبا را پرورش ميدهد، مربي و معلم هم، محيط مساعد براي پرورش استعدادهاي نهفته و فضائل انساني فراهم ميآورد، و با پرورش و تقويت استعدادهاي مثبت، افراد صالح و شايسته به جامعه تحويل ميدهد.
اميرمؤمنان(ع) آنجا كه درباره يكي از وظايف بزرگ پيامبران الهي كه بيدار كردن فطريات بشر است، سخن ميگويد، چنين ميفرمايد:
«فبعث فيهم رسله و واتر انبيائه ليستأدوهم ميثاق فطرته و يذكروهم منسي نعمته و يحتجوا عليهم بالتبليغ و يثيروا لهم دفائن العقول». (نهج البلاغه/خطبه1).
] خداوند پيامبران خود را در ميان مردم برانگيخت، و آنان را يكي پس از ديگري فرستاد تا آنها وفاي آن پيماني را كه در نهاد بشر با دست خلقت بسته شده، از مردم بخواهند، و نعمتهاي فراموش شده خدا را يادآوري كنند و با فعاليت هاي تبليغي خود، نيروهاي عقلاني نهفته را برانگيخته و بهكار اندازند[.
از اين جهت خداوند، به پيامبر خود امر ميكند، مردم را به آنچه در روح آنان نهفته است، متذكر سازد، آنجا كه مي‍فرمايد:
«فذكر انما انت مذكر». ] اي رسول خدا، تو مردم را (به حكمتها و نعمتهاي الهي) متذكر ساز كه وظيفه تو همين است[.
و همچنين در آيه ديگر ميفرمايد:
«فاقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، و لكن اكثر الناس لايعلمون». روم/30.
(به آئين حنيف رويآور، واز آن فطرت پاكي كه خداوند تمام بشر را با آن فطرت آفريده است، پيروي كن، هيچ تغييري در خلقت خدا نيست، اين است آئين استوار، ولي مردم از حقيقت آن آگاه نيستند).
آنچه در نهاد بشر به وديعه گذاشته شده دين به معني وسيع آن است كه شامل: عقيده و اخلاق و فضائل و كمالات انساني ميباشد.
در روايتي كه (فريقين) سني و شيعه نقل كردهاند، پيامبر گرامي فرمود:
«ما من مولود الا يولد علي الفطره ثم ابواه يهودانه اوينصرانه او يمجسانه ثم قال فطره الله التي فطر الناس عليها». (تفسير برهان/3/361 ؛ التاج الجامع للاصول/4/180).
] هر مولودي با فطرت توحيد متولد ميشود وبعد، پدر و مادرش او را يهودي و يا مسيحي ويا مجوسي بار ميآورند، سپس فرمود: «فطرتي كه خداوند همه افراد بشر را با آن فطرت آفريده است» [.

مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.