-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12761)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11212)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8490)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4624)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1503)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26217 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

پيوند و همبستگي ميان علم و ايمان در نظام فرهنگي اسلام چگونه است؟
يكي از ابتكارات فرهنگ اسلامي، ايجاد پيوند و همبستگي ميان «علم» و «ايمان» است واين پيوند دائمي در تمام لحظات زندگي علمي مسلمانان برقرار است .
خداوند در قرآن مجيد «علم» و «ايمان» را در كنار يكديگر قرار داده است آنجا كه ميفرمايد:
«يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين اتوا العلم درجات». مجادله/12.
[خدا به آنان از شما كه به حق ايمان آوردهاند و نيز به آنان كه از علم و دانش بهرهمند هستند، رفعت مقام اعطاء ميكند]
و در آيه ديگر ميخوانيم:
«قال الذين اتوا العلم و الإيمان…». روم/56.
] آنان كه (به ايشان) دانش و ايمان داده شده، گفتند… [
بهترين شاهد بر اين كه در نظام فرهنگي اسلام، «علم» و «ايمان» بهم متصل و پيوسته ميباشد، اين است كه اگر شهرهاي بزرگ كشورهاي اسلامي را بگرديم، ملاحظه ميكنيم، مدارس و دانشگاهها معمولاً در كنار و يا در آغوش مساجد قرار گرفتهاند و در ساختن مدرسه، معمولاً از صحن مساجد استفاده شده و در صحن هر مسجد حجراتي هم براي دانشجويان اختصاص يافته است.
حتي پيش از آنكه، مدرسه به مفهموم اصطلاحي آن، تأسيس گردد از مساجد و مقابر و تكايا و عبادتگاهها براي تعليم و تربيت استفاده ميشد، علما و دانشمندان، در مسجد نبوي در مدينه و مسجد الحرام در مكه و مساجد شهرهاي بزرگ ديگر، درسرتاسر كشور پهناور اسلامي هر روز صدها حوزه تدريس در رشتههاي مختلف تشكيل ميدادند و هزاران دانشجوي پير و جوان، در هر شهر، پس از اداي نماز گرد استادان، به افاده مشغول ميشدند و گاه در يك مسجد، چند حلقة درس دائر ميگشت.
بالاخره، مساجد ضمن آنكه محل عبادت و پرستشگاه مسلمانان بهشمار ميرفت، به عنوان يك مركز علمي نيز مورد استفاده قرار ميگرفت، به اين معني مدرسه در تمدن اسلامي مفهوم كلي دارد و شامل تمام مجامع عمومي از قبيل: مساجد، مقابر، تكايا و عبادتگاههاي زهاد ميباشد. البته تأسيس حلقات در مساجد و اماكن مقدس براي تعليم علم و دانش از ابتكارات فرهنگ اسلامي است.
بنابراين در نظام فرهنگي اسلامي، نهتنها «علم» از «ايمان» و«دانش» از «دين» جدا نيست، بلكه فرهنگ اسلامي بر فلسفه «ايمان» و «اعتقاد» استوار است.

مباني حكومت اسلامي
آية الله جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.