-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2623 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

خواهشمنديم نظريات خود را در خصوص مقاله اينجانب بيان فرماييد.

از اين كه با ما مكاتبه نموديد سپاسگزاريم . در خصوص مقاله كوتاه ارسالي شما, چند نكته قابل تأمل و دقت وجود دارد كه در نظر گرفتن اين موارد و اصلاح آن ها مي تواند براي شما راهگشا باشد:

1 هر شخصي كه مطلبي مي نويسد در بدو امر بايد بر مفردات مورد استفاده خويش وقوف و آگاهي داشته باشدو استفاده از لغت بايد بدون غلط يا بسيار كم غلط باشد. شما سعي كنيد از لغت هايي استفاده كنيد كه يقين داريد آن راصحيح مي نويسيد و اگر در مورد لغتي ترديد داريد و يا ضبط آن را نمي دانيد حتماً به فرهنگ هاي لغت مراجعه كنيد,چون در نوشتار شما اغلاطي به چشم مي آيد كه رغبتي در خوانند مقاله ايجاد نمي كند.

2 از لحاظ ساختار ادبي و جمله بندي , بايد ابتدا و انتهاي جمله مشخص باشد و جملات ناقص مورد استفاده قرار نگيرد كه اين امر متأسفانه در نوشتار شما مورد لحاظ قرار نگرفته است . سعي كنيد از جملات تام استفاده كنيد كه مقصود شما را به صورت كامل و جامع به مخاطب القا مي كند.

3 از لحاظ ساختار كلي , مقاله بايد از يك مقدمه و متن اصلي و نتيجه گيري برخوردار بشد و اين سير منطقي ومتعارف هر مقاله وزين و قابل قبول است . نوشتار كوتاه شما از قالب و ساختار مناسبي برخوردار نيست .

4 از لحاظ محتوا, مقاله بايد حول موضوع مشخصي باشد كه در يك سير منطقي مورد بررسي و تحقيق قرارگيرد و از انسجام لازم برخرودار باشد. در نهايت مقاله نبايد از موضوع و عنوان مورد نظر خارج شود تا نتيجه مناسب از مقاله حاصل شود.

در كنار نكات ذكر شده شما سعي كنيد كتب ادبي و دستور زبان را مورد مطالعه قرار دهيد تا نوشتار شما رساتر وقلمتان روان تر شود و بتوانيد نوشتار خوبي ارايه نماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.