-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(23842)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13189)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(10889)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5657)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2599)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1829)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1791)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1436)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1250)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1063)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26231 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در دين اسلام، تأكيد شده است كه بين زن و مرد تفاوتي نيست، پس چرا ديه مرد دو برابر دية زن است؟دوست عزيز، اين مسئله كه «در اسلام تفاوتي بين زن و مرد نيست» مربوط به رعايت تقويَ و رسيدگي به كمالات معنوي و سير اليالله است; كه هر كدام از زن و مرد ميتوانند در راه معرفت و ... بندگي خداي متعال قدم بگذارند و مدارج عالي انساني را طي كنند.

ولي اين هرگز به اين معنا نيست كه از لحاظ مادي و ساير حقوق اجتماعي هيچ تفاوتي بين زن و مرد نباشد. بلكه همانگونه كه در خلقت ظاهري با هم تفاوت دارند، در برخي از حقوق و قوانين هم با يكديگر تفاوت دارند. پس اصل اين ادعا كه «بين زن و مرد فرقي نيست» در حقيقت يك سكّه دو رو است كه يك روي آن صحيح و منطقي و يك روي ديگر آن تبليغاتي و شعاري است.

و اما دربارة تفاوتهايي كه در احكام وجود دارد (مانند: ديه، ارث و...) بايد گفت واقعيت اين است كه اين ديه پول انسانيت يك انسان نيست كه بگويند:«اعتبار انساني يك زن نصف اعتبار انساني يك مرد است» ; بلكه اين دو برابر بودن ديه به خاطر جبران خسارتي است كه با از بين رفتن مرد، متوجه خانواده او ميشود. توضيح اينكه: مردان غالباً در خانواده عضو مؤثر اقتصادي هستند و مخارج خانواده را متحمّل ميشود و با فعاليتهاي اقتصادي خود چرخ زندگي خانواده را به گردش در ميآورند. بنابراين تفاوت ميان از بين رفتن «مرد» و «زن» از نظر اقتصادي و جنبههاي مالي بر كسي پوشيده نيست، كه اگر اين تفاوت مراعات نشود خسارت بيدليلي به بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بيگناه او وارد ميشود. لذا اسلام با قانون «دو برابر قرار دادن ديه مرد» رعايت حقوق همه افراد را كرده و از اين خلا اقتصادي و ضربة نابخشودني كه به يك خانواده ميخورد، جلوگيري نموده است. پس نتيجه اينكه اين مطلب نه تنها لطمهاي به حقوق زن وارد نميكند، بلكه عين اجراي عدالت و در نظر گرفتن حقوق وي ميباشد. زيرا دية مرد را همسر و خانوادة او دريافت ميدارد. اكنون شما قضاوت كنيد آيا دو برابر بودن ديه مرد، به نفع زن نيست! در پايان به شما خواهر بزرگوار توصيه ميكنيم، براي فهم كامل مطالب و حل شبهات به دو كتاب ارزشمند، «نظام حقوق زن در اسلام» اثر شهيد مطهري (;) و «زن در آيينة جمال و جلال» اثر استاد بزرگوار آيتالله جوادي آملي ـ حفظهالله تعالي ـ مراجعه نماييد.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.