-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12763)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11306)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8498)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1505)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1150)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26281 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

آيا لعن در اسلام با روح تعاليم اسلامي و با نهي از سب كردن كه در آموزه هاي ديني آمده است، منافات ندارد؟

قبل از پاسخ بايد به تفاوت دو مفهوم سبّ و لعن اشاره كنيم و آن گاه منافات نداشتن لعن با روح تعاليم اسلامي را تبيين نماييم.

سبّ به معناي دشنام دادن است و در قرآن از آن نهي شده است. در آية 108 سوره انعام آمده است: ولا تسبوا الذين يدعون مِن دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم؛ كساني را كه غير خدا را مي پرستند دشنام ندهيد كه از سر دشمني و ناداني خداوند را دشنام دهند.

اين آيه يكي از ادب هاي ديني را خاطر نشان مي كند، كه با رعايت آن، احترام مقدسات جامعه ديني، محفوظ مانده و دستخوش اهانت و ناسزا و يا سخره نمي شود، چون اين مسئله از غرائز هر فرد است كه از مقدّسات خود دفاع كند، بنابراين اگر مسلمانان به منظور دفاع از پروردگار بت هاي مشركان را هدف دشنام قرار دهند، عصبيّتِ جاهليت، مشركان را وادار مي سازد حريم مقدّس خداوند را هتك كنند، از اين رو دستور مي دهد به خدايانِ مشركان ناسزا نگوييد.

لعن به معناي لعنت و نفرين كردن است. لعن در قرآن بيشتر از طرف خدا به كافران و منكران و ظالمان و دروغ گويان است. در اخرت به معناي عذاب و در دنيا به معناي بُريدگي از رحمت و توفيق است.

لعنت از طرف انسان به شخصي ديگر به معناي نفرين است. همان گونه كه در آيات مي بينيم، لعن از طرف خدا و لعن كنندگان بر انسان هاي كافر و دروغ گويان و ظالمان وارد شده است؛(1) بنابراين تجويز لعن در آيات قرآن وارد شده، نه اين كه صرفاً در ادعيه شيعه وارد شده باشد.

لعن نوعي اعلام انزجار و بيزاري جستن از كساني است كه از سوي خداوند و رسولش مورد لعن قرار گرفته اند، زيرا ايشان با اعمال بد خويش به درجه اي از پستي رسيده اند كه مستحق لعن و نفرين شده اند، بنابراين لعن در اسلام منافاتي با روح تعاليم اسلامي ندارد، زيرا مجاز نيستيم هر فردي را لعن كنيم مگر اين كه يقين به كفر يا جواز لعن او داشته باشيم. هيچ مؤمن و مسلماني را نمي توان لعنت كرد.

سب و دشنام دادن به مخالفان اسلام در هيچ يك از آموزه هاي ديني سفارش نشده، بلكه مسلمانان را از ناسزا گفتن به مخالفان اعم از كافران، مشركان و منافقان نهي كرده است.

پي نوشت ها:

1. احزاب (33) آية 64 و هود ( ) آية 18.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.