-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2630 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حقوق بين الملل چيست ؟

حقوق بين الملل , حقوقي است كه روابط دولت ها را به عنوان نمايند, ملت ها, و وظايف متقابل آن هارا در برابر سازمان هاي اجتماعي و حقوقي ويژه افراد بيگانه در هر كشور تنظيم كند و اين كار بايد بر اساس تأمين آسايش و منافع آن ها باشد.(1)

دين مقدس اسلام ديني است خاتم و با تعاليم خود مي خواهد بشر را به خوش بختي و سعادت دنيا و آخرت برساند, هم دنياي انسانيت راآباد كند و هم آبادي آخرت وي را تأمين نمايد, لذا هم دستور مي دهد انسان عبادت كندو هم كار و كوشش براي تأمين نيازهاي ضروري زندگي را واجب مي شمرد.(2)

امام صادق 7فرمود: . و ازطرفي هيچ دين و هيچ نظامي اجتماعي به اندازه اسلام روي تحصيل علم و ترقي در مسئلهء دانش تأكيد نكرده است .و از آن جايي كه دستيابي به همهء علوم و پيشرفت هاي بشري و بهره گرفتن از تمام امكانات موجود در دنيا اعم ازمادي و معنوي در جهت توسعهء جامعه اسلامي بدون ارتباط با جوامع ديگر به نحو احسن ميسر نمي شود, و از سويي هيچ كشوري بدون ارتباط با كشورهاي ديگر نمي تواند به حيات و پيشرفت خود ادامه دهد, جامعه اسلامي بر اساس دستورات اسلام روابط حسنه با ديگر جوامع بر قرار مي نمايد و حقوق شناخته شده و پذيرفته شده بين المللي رارعايت مي كند, و ورابطش را بر اساس عدم مداخله در امور داخلي كشورها تنظيم مي كند. از پيمان پيامبر6بامشركان مكه در صلح حديبيه عدم مداخله در امور داخلي ديگران و آزادي ملت ها در تنظيم روابط داخلي بخوبي استفاده مي شود. يكي از مواد اين پيمان اين است : مسملانان و قريش مي توانند با هر قبيله كه خواستند پيمان برقراركنند و دو طرف نبايد در نزاع هاي بين قبايل هم پيمان با قريش يا مسلمانان از يكي از آنان جانب داري كنند.(3)

بنابراين , از نظر اسلام حقوقي كه مراعات آن به صورت معقول براي كشور در زمينهء استقلال و تأمين سعادت مردم لازم است پذيرفته است .

(پـاورقي 1.دفتر همكاري حوزه و دانشگاه , اسلام و حقوق بين الملل عمومي , ص 17

(پـاورقي 2.امام خميني , توضيح المسائل , مسئله 2053

(پـاورقي 3.دفتر همكاري حوزه و دانشگاه , اسلام و حقوق بين الملل عمومي , ص 20و 49و 463

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.