-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12761)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11207)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8489)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4624)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26319 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

حديث ميفرمايد: مسلمان (يا شيعه) نيست آن كه معراج را قبول ندارد چرا معراج اين قدر اهميت دارد؟

امام صادق سلام اللّه عليه فرمود:شيعة ما نيست كسي كه سه چيز را انكار كند: معراج، سؤال در قبر و شفاعت.[10]

اهميت معراج را از تفسير و توضيح آيات مربوط ميتوان به دست آورد. خدا رسول گرامي خود را (از آن رو كه لياقت و توان داشت) به سير و سياحتي بُرد و اسرار هستي و ملكوت آسمانها را براي او مكشوف كرد: پاك و منزّه است خدايي كه بندهاش را در يك شب از مسجد الحرام به مسجد اقصي كه گرداگردش را پر بركت ساختيم بُرد تا آيات خود را به او نشان دهيم. او شنوا و بينا است.5[11]

در آيات ديگر ميخوانيم: و با ديگر او را مشاهده كرد، نزد سدرة المنتهي، كه جنه المأوي در آن جا است، در آن هنگام كه چيزي (انور خيره كنندهاي) سدرة المنتهي را پوشانده بود و چشم او هرگز منحرف نشد و طغيان نكرد. او پارهاي از آيات ونشاندهاي بزرگ پروردگارش را مشاهده كرد.[12]

نقطة عطف در معراج، در اين دو آيه بيان شده است كه هدف از اين سير و سفر، نماياندن نشانه ها و آيات الهي به آخرين فرستادة خدا بود، زيرا بخش بزرگي از اسرار هستي در عالم بالاقرار دارد و اين سير و سفر ميبايست براي پيامبر انجام ميشد. اسراري كه در افلاك قرا داشت، نميتوانت با عالم خاك آميخته شود، زيرا از اُبهت و اهميتش كاسته ميشود. پس لازمهاش چنين بود كه پيامبر با مركبي آسماني چنين سفر عظيمي را آغاز كند و سپس به پايان برساند. اگر چه جبرئيل بارها در زمين به ملاقات رسول خدا ميآمد و واسطه وحي بود، امّا اين بار ميزبان، ميهمان را نزد خود برد از نزديك ملاقات كند واو را تا فاصلهاي به اندازة دو كمان يا كمتر فراخواند.

رسيدن پيامبر (ص) به شهود باطني از يك سو و ديدن عظمت خداوند در پهنة آسمانها با همين چشم ظاهر از سوي ديگر بوده است، كه هم در آخرين آية مورد بحث در اين جا(لقد رآي من آيات ربِّه الكبري)و هم در آية يك سورة اسراء(لنريه مِن آياتنا)به آن اشاره شده است و نيز به مسائل زياد و مهمي از فرشتگان و بهشتيان و دوزخيان و ارواح انبيا آگاهي يافت كه در طول عمر مباركش الهام بخش او در تعليم و تربيت خلق خدا بود.[13]

با توجه به اهدافي كه در سفر معراج نهفته بود، و پيامبر ميبايست با اين سفر بدان دست مييانت، اهميت موضوع معراج معلوم ميگردد؛ زيرا دستاوردي كه اين سفر داشت، توانست در نقش هدايت و پيامبري حضرتش بر اُمت اسلامي تأثير فراواني بگذارد به همين دليل اگر مسلماني بخواهد اين واقعة مهم را انكار كند، گويا يكي از مسلّمان دين را انكار كرده است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.