-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12752)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11162)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8467)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4619)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2443)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1498)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1342)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(950)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26322 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چگونه ميشود اسلام را شناخت و اسلام واقعي را به ديگران نشان داد؟

دين اسلام عبارت است از عقايد و يك سلسله دستورهاي عملي و اخلاقي كه پيامبر اسلام(ص) از طرف خداوند براي راهمايي و هدايت بشر آورده است. اعتقاد به اين عقايد و انجام اين دستورها سبب سعادت و خوشبختي انسان در دو جهان است.

راه شناخت اسلام اين است كه انسان در مورد حضرت محمد(ص) كه آورندة اسلام است و قراان مجيد كه كتاب آسماني و در بردارندة تعالمي و دستوراي اسلامي است و به عنوان معجزه جاويدان تا نابودي عالَم، دست نخورده باقي خواهد ماند، و در بارة عقايد، احكام و اخلاقيات و اجتماعياتي كه در شريعت اسلام مطرح است، مطالعه و تحقيق داشته باشد، تا دريابد كه تنها راه سعادت، پيروي از دين مقدس اسلام است. در اين زمينه افزون بر مطالعة زندگي پيامبر اسلام0ص) و تفسير قرآن و روايات اسلامي، مراجعه به اسلام شناسان حقيقي و مطالعة آثار آنان مانند كتاب هاي مرحوم علامه طباطبايي، شهيد مرتضي مطهري، آيت الله ناصر مكارم شيرازي، آيت الله محمد تقي مصباح يزديك آيت الله جعفر سبحاني و ... كه در زمينة عقايد و مسايل اسلامي نوشته شده، بسيار مفيد و سودمند و شايد ضروري است.

معرفي اسلام به ديگران از دو راه صورت مي گيرد:

1ـ تبليغ و تبيين و روشن كردن عقايد و مسايل حقّه اسلامي و مقايسة آن با مطالب خرافي و ناكارآمدي كه در ساير اديانِ تحريف شده وجود دارد.

2ـ معرفي اسلام از راه عمل و رفتار يك مسلمان اگر در زندگي صفات پسنديده براي خود اختيار كند و دستورهاي اسلام را در مورد عبادت و بندگي خالصانه، و اخلاق فردي و اجتاعي رعايت نمايد، نيز وظيفه شناس، خيرخواه، بشر دوست، مهربان، با وفا، خوش خُلق، عادل و دادگستر و مدافع حق باشد، هم چنين حقوق همياسه و شهروندان را رعايت كند و در تمام امور زندگي مقررات مترقي و روح پرور و سعادت آفرين اسلام را پيشة خود سازد، ميتواند عملاً اسلام را معرفي نمايد و خود را به عنوان اسلام مجسّم نشان دهد. اگر همةما اين گونه باشيم، مطمئناً نقش بسيار مؤثري در نشر اسلام خواهيم داشت. حضرت صادق(ع) به گروهي از شيعيان فرمود: به گونهاي رفتار كنيد كه زينت ما باشيد، نه به گونه اي كه موجب زشتي ما باشيد.[78]

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.