-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12761)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11212)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8490)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4624)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1503)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1347)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1148)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(953)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26359 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

نوسترآداموس چه شخصيتي است؟ مسلمان است؟ آيا پيشگويي ايشان نسبت به حوادث آخر الزمان معتبر است؟

برادر گرامي! از اين كه با ما مكاتبه نموديد، سپاسگزاريم.

نوسترآداموس، مشيل دور، در چهارده دسامبر 1503 در [ناحيه سن] رمي فرانسه به دنيا آمد كه بعد ها يكي از مشهورترين پيش گوهاي اروپا گشت. وي در كتاب ديوان شعر خود كه در آخر عمرش به چاپ رسيد، پيش گويي هاي عجيب وحيرت انگيزي كرده بود. از جمله پيشگوييهاي او اشعاري است كه دربارة ظهور يك مصلح جهاني سروده است.

از سوي ديگر وي دربارة برخي از رخدادهاي جهان از جمله بحران خليج فارس در سال 1990 سخن گفته است. وي در سال 1566از دنيا چشم فرو بست.

شايد برخي از پيش گويي هاي او به وقوع پيوسته باشد، ولي دليلي براي دوستي همه پيش گوييهاي او نيست و نمي تواند همة آن ها درست باشد.

در آموزه هاي ديني، پيش گويي هايي[ اعتبار دارند كه ريشه در قرآن و سنت داشته باشند، كه اين گونه پيش گويي از ويژگي هاي كتاب هاي آسماني و معصومان(ع) ميباشد.

]به نظر مي رسد پيش گويي هاي وي ريشه در برخي از متون ديني و تاريخي دارد، مثلاً در اديان الهي از مصلح جهان سخن به ميان آمده و براي ظهور او نشانه هايي بيان شده است. وي با بهره گيري از اين متون در خصوص مصلح آخر الزمان سخن گفته و شعر سروده است.

]شايد حتي پيش گويي او در اين مورد، مستند به منابع اسلامي در مورد منجي و مصلح آخرالزمان باشد، يعني از منابع اسلامي مي توانسته بهره گرفته باشد.

يكي از دلايل صحيح نبودن همه پيش گويي هاي او اين است كه بعضي از آن ها درست نبوده و به وقوع نپيوسته است؛ مثلاً يكي از پيش گويي ها او اين بود كه در دهه 1660 م قدرت امپراتور اسپانيا رو به افول گذاشته و بر قدرت امپراتوري فرانسه افزوده مي شود، حال آن كه در عمل، عكس اين پيش گويي به وقوع پيوست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.