-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12762)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11286)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8497)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4630)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1504)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1348)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1149)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(954)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(834)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26361 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در روزنامهها جهت ابلاغ به كارمندان و احضار آنها آگهي چاپ ميكنند. چاپ آگهي جهت اطلاع كارمند متهم ممكن است موجب اطلاع افرادي شود كه از تخلف او خبري ندارند و از طرف ديگر آخرين راهي كه براي مطلع كردن كارمند غايب باقي مانده، همين است. حال براساس فقه اسلامي چه بايد كرد كه هم آبروي شخص نرود و هم شخص از تخلف و اتهام خود مطلع شود؟

ابلاغ اتهام به شخص متهم طي مراحل خاصي صورت ميگيرد. به طور متعارف ابتدا احضار متهم براساس اخطاريهاي كه به او داده ميشود، صورت ميپذيرد. در همين مرحله اوليه ممكن است اشخاص ديگر از وضع اين شخص مطلع شوند، چون اخطاريهها معمولاً توسط مأموران نيروي انتظامي به منازل يا ديگر اقامتگاههاي اشخاص تحويل داده ميشود و از آنها رسيد گرفته ميشود. اگر خودشان نباشند و از اعضاي خانواده آنها شخصي باشد كه اخطاريه را بگيرد و رسيد بدهد، به منزله اطلاع متهم محسوب ميشود. در اين صورت هم اشخاص ديگر ممكن است مطلع شوند اما اگر شخص بعد از اخطاريههاي متعددي كه داده شد، در دسترس نبود يا خود را مخفي نمود، رسيدگي غيابي صورت ميگيرد و قبل از رسيدگي غيابي، با درج آگهي در روزنامهها آخرين مرحله از اخطار به متهم صورت ميگيرد و متهم در حكم آگاه از اتهام فرض ميشود.

در دادگاههاي مربوط به تخلفات اداري، در مرحله اوليه اقدام به ابلاغ اتهام به كارمند ميشود. اگر كارمند در دسترس نباشد، اقدام به درج آگهي در روزنامه و ذكر نام متهم يا متهمان ميشود و بعد رسيدگي غيابي صورت ميگيرد. به نظر ميرسد اين تنها راه معقول و صحيح است.

نكته مهمي كه بايد توضيح داده شود: بين متهم و مجرم بايد فرق گذاشت. صرف متهم بودن به اين معنا نيست كه شخص حتماً مجرم است. در فرهنگ ما بايد اين مطلب تصحيح شود كه صرف مراجعه به دادگاه از بين رفتن آبروي شخص منجر شود. مراحل مختلف فراخواني متهم (اعم از كارمند و غير كارمند) در دادگاههاي اداري و دادگاههاي عادي بايد با حفظ شئونات متهم به عنوان يك مسلمان صورت گيرد تا حقوق وي پايمال نشود.

برخي از مفسران ميگويند: لفظ ذريّه كه در آيه شريفه وارد شده از ريشه ذرّ به معناي موجودات ريز مانند ذرات غبار و مورچه گرفته شده است.

توضيحات بالا مطالبي راجع به عالم ذر بود كه تقديم گرديد و حقيقت آن است كه سؤال شما اندكي دچار ابهام بود و محور اصلي سؤال مشخص نبود تا پاسخي دقيق به آن ارائه شود. در صورتي كه توضيحات بالا كافي نيست، در نامه بعدي مرقوم فرماييد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.