-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12767)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11392)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8511)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4637)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2446)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1509)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1350)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1152)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(955)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(835)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26362 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

مگر نه اين است كه همه انسانها آزاد آفريده شدهاند و برتري به تقوا است، پس چرا كنيز يا غلام در اسلام مورد قبول واقع شده و چرا ائمه كنيز و غلام داشتهاند؟ آيا اكنون نيز ميتوان دختران آواره را به عنوان كنيز در خانه نگه داشت؟ آيا صرفاً به دليل كنيز بودن محرم ميشوند يا بايد خطبه عقد را خواند؟

گرچه در قرآن مجيد مسئله استرقاق (بردهگيري و بردهداري) به عنوان يك دستور حتمي در مورد اسيران جنگي نيامده، ولي نميتوان انكار كرد كه احكامي در قرآن براي بردگان ذكر شده است كه اصل وجود بردگي را در زمان پيامبرصلي الله وعليه وآله و صدر اسلام اثبات ميكند، مانند احكامي كه در مورد ازدواج با بردگان يا احكام محرميت در آيات متعدد آمده است.

ريشه يابي استرقاق (بردهداري):

بردگي و برده داري قبل از اسلام در زمان جاهليت و قبل از آن در ميان ملل جهان رواج داشت و علت آن، يكي جنگها و درگيريهاي فراوان بين اقوام و قبايل بود. در اين جنگها تعدادي كشته و تعدادي به اسارت گرفته ميشدند. هر قبيله و قوم علامت پيروزي خود را كشتار بيشتر و اسير گرفتن از طرف مقابل ميدانست. هر كدام كه بيشتر كشته ميداد و افرادش بيشتر اسير دشمن ميشد، شكست خورده و مغلوب محسوب ميشد.

عامل دوم: فقر و فلاكت و بدبختي برخي از جوامع عقب افتاده يكي از ريشههاي بردگي بود. افراد طماع و سودجو وارد مناطق محروم و فقير ميشدند و با اندك پول و غذايي آنان را فريب داده، به مناطق ثروتمند ميبردند و آنان را به اين و آن ميفروختند و پول هنگفتي به جيب ميزدند.

گرچه در زمان ما كه زمان تمدن و ترقي محسوب ميشود، بردگي ظاهراً الغا شده و رسماً در جايي مسئله بردگي مطرح نيست؛ اما عملاً بردگي به شكل ديگر بلكه به صورت خطرناكتر رواج دارد. بردگي تابع اسم نيست. آنچه زشت و ناپسند است، مفهوم و محتواي بردگي است. ميدانيم اين مفهوم و محتوا در كشورهاي استعمارگر و استعمارزده و عقب افتاده هر دو وجود دارد و فروش دختران و كودكان و بهرهگيري از آنها، يكي از نمونههاي آن است.

بنابراين بردگي و بردهداري چيزي نيست كه اسلام آن را آورده باشد، بلكه قبل از اسلام بوده است. فقط در مورد عامل اول يعني اسيران جنگي، طرح بردهداري را آن هم نه به شكل غلطآميز، بلكه به شكل صحيح و معقول به عنوان طرحي براي اداره اسيران جنگي پذيرفته، ولي مقصود اسلام از آن اصلاح و تربيت بوده است. اسيران كافري كه به دست مسلمانان ميافتادند، كم كم در جامعه اسلامي تربيت يافته و بعد آزاد ميشدند. اگر صلاح در اين باشد كه اسيران را نگه دارند و آنها را آزاد نكنند تا دوباره در مقابل مسلمانان به جنگ برخيزند، از طرفي مؤونهاي براي دولت اسلامي نداشته باشد و در ضمن آنان در جامعه اسلامي حل شده و تحت تأثير تربيتهاي اسلامي قرار گيرند، بهترين طرح اين است كه آنان را به افراد متموّل مسلمان بفروشند، در نتيجه مسئوليت حفظ و نگهداري اسير جنگي برعهده دولت نيست، بلكه پولي از بابت آن به بيت المال افزوده ميشود و حاكم اسلامي پول آن يا خود اسيران را بين رزمندگان تقسيم ميكند و براي دولت هزينهاي ايجاد نميكند. در ضمن اسير كافر نيز ميان جامعه اسلامي به كار و تلاش مشغول ميشود و با اسلام و مسلمانان و فرهنگ اسلامي آشنا شده و هدايت مييابد.

از برنامهها و دستورهاي اسلامي، اصلاح و تربيت اسيران و تأكيد بر حفظ حرمت مقام انساني بردگان است، مثلاً پيامبرصلي الله وعليه وآله ميفرمود: كاري كه برده تاب آن را ندارد، به او واگذار نكنيد و هر چه خودتان ميخوريد، به او بدهيد.

تفسير نمونه، ج 21، ص 422.

عليعليهالسلام به غلام خود قنبر فرمود: من از خداي خود شرم دارم كه لباسي بهتر از تو بپوشم، زيرا رسول خداصلي الله وعليه وآله ميفرمود: از آنچه خودتان ميپوشيد، بر آنها بپوشانيد و از آنچه خود ميخوريد، به آنان غذا دهيد.

همان، ص 421.

اين روايت و روايات ديگر به خوبي ميرساند كه مفهوم بردگي در اسلام با آنچه ديگران داشته و دارند، كاملا. متفاوت است. از طرفي تأكيد اسلام بر آزادي بندگان و تشويق مسلمانان بر آزادسازي آنان فراوان است و راههاي گوناگوني را براي تحقق اين مسئله در احكام ديني در نظر گرفته است، مثلاً مقداري از زكات را براي آزادي بندگان در نظر گرفته يا كفاره كسي كه قسم بخورد و بر آن پايبند نباشد يا عمداً روزهخواري كند، آزاد كردن يك بنده دانسته شده است.

بنابراين اسلام در مرحله اول با بردگي و بردهداري موافق نيست، ولي در مقام اضطرار در مورد اسيران جنگي، طرح بردگي به شكل صحيح (نه به مفهوم غلط) آن طرح خوب و بي دردسري براي دولت اسلامي است. با اين حال اصل بردهداري در مورد اسيران جنگي به صلاحديد حاكم اسلامي (پيامبر، امام و فقيه جامع الشرائط) است. امروزه مسئله بردهداري به آن صورت كه در گذشته وجود داشته، بين فقها و مجتهدان مطرح با استفاده از تفسير نمونه، ج 21، از ص 412 به بعد.

نيست و طريق محرميت جز از راه عقد شرعي نميتواند باشد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.