-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20129)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13078)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9708)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5193)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2535)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1658)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1538)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1332)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1088)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(941)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26376 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

بنده دبير آموزش و پرورش هستم. وقتي همكاران مسائل اسلامي را مطرح مي كنند، با بيان آيات و روايات به سؤالشان كم و بيش جواب مي دهم. اما آن ها مرا تحقير مي كنند و مي گويند به احاديث نمي توان اعتماد كرد. در اين مورد مرا راهنمايي كنيد.

برادر گرامي! از اين كه با ما مكاتبه نموده ايد سپاسگزاريم.

هر چند انسان از نيش زدن ديگران احساس حقارت مي كند و در مواردي، نگراني و رنج دروني را به همراه دارد، اما اسلام به ما مي آموزد كه در اين مواقع تحت تأثير قول و فعل ديگران نباشيم و ميدان را خالي نكنيم. مهم، علم به حقيقت و درستي كار ما است. امام كاظم(ع) مي فرمايد: اي هشام! اگر گردويي داشته باشي و ديگران به تو گويند: چه لؤلو اي داري، وقتي خودت مي داني آن چه در دست توست، گردو است، نبايد اين سخن در تو اثر داشته باشد و اگر لؤلؤاي در دست داشته باشي و به تو بگويند: اين گردوها را از كجا آورده اي، نبايد ترتيب اثر دهد. اين سخن نبايد به تو آسيب رساند، در حالي كه ميداني لؤلؤ در اختيار داري.

از اين رو استفاده مي شود كه تابع جوّ و متأثر از افكار ديگران نباشيم. اگر همكاران شما به مطالب مطرح شده توجهي ندارند، دلائل مختلف مي تواند داشته باشد، مثل حسادت و عدم آگاهي. معمولاً پذيرش مطلب علمي از همكاري كه خودشان را همسطح او مي پندارند، به سختي انجام ميگرد.

از كسي كه اطلاع چنداني از روايات ندارد، نمي توان انتظار قضاوت صحيح داشت.

قدر مجموعه گل، مرغ سحر داند و بس كه نه هر كو ورقي خواند معافي دانست

از اين كه افراد متعهد، كم هستند، ترس و وحشت نداشته باشيد. امام علي()ع) ميفرمايد: در طريق هدايت به خاطر كمي افراد وحشت نكنيد.

نكتة مهم ديگر آن است كه اگر وارد بحث و گفتگو مي شويد، از قبل خود را آماده كنيد و با استدلال و منطق، از مباني اسلامي دفاع نماييد. شايد در مواردي كه نياز به استدلال عقلاني است، به دليل نقلي استشهاد مي كنيد و اين نقطه ضعفي است كه بايد جربان شود. با ابتدا اصل مسئله را خوب بشناسيد كه در چه گروهي (عقلي يا نقلي) قرار دارد و سپس به مخاطبان خود نيز توجه نماييد كه بعضي دليل عقلي را مي طلبد و بعضي دليل نقلي از آيات و روايات را، سپس متناسب با مسئله و مخاطب، مطلب را بيان فرماييد. البته مسئله روايات و حجيت و جايگاه آن را مي توانيد با استدلال و دليل ثابت كنيد، نيز بعضي از روايات ضعف است و نبايد مورد استشهاد قرار گيرد.

در ضمن مطالعات بيشتر در مورد مسايل اسلامي داشته باشيد.

افراد روشنفكر و مذهبي وظيفه دارند با ترتيب جلسات دوستانه و برگزاري مجالس مذهبي، در اشاعة فرهنگ اسلامي و معارف دين كوشا باشند و زمينة جذب بيشتر تر افراد را فراهم نمايند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.