-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2643 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه نماز به دوري از گناه و كاهش جرم و جنايت مي انجامد؟

مهم ترين راز و رمز عبادت , طهارت ضمير است . بر اثر عبادت انسان جانش را از هر چه غير خدااست , پاك مي كند. وقتي قلب و جان انسان الهي شد و با معنويات انس گرفت , ديگر پليدي , زشتي و گناه به حريم امن آن راه پيدا نمي كند.

نماز از عباداتي است كه رابطهء بنده و مولا را ترسيم مي كند و انسان عاشق , با نماز به راز و نياز با معبود خويش مي پردازد. نماز اگر به درستي بر پا شود, نمازگزار به مرحله اي مي رسد كه نه تنها از گناه و جرم دوري مي كند, بلكه مصونيت دروني را در خود مي يابد. ثمرهء عبادت ياد خدا است . اگر نماز حقيقي , اقامه شود, انسان به آرامش دروني مي رسد و با ياد خدا از گناه و منكر دوري مي جويد. قرآن كريم مي فرمايد: .(1)

در حقوق جزا و جرم شناسي , يكي از مباحث اساسي , پيشگيري از جرم است . هر اندازه در جامعه اي زمينه ءايماني و گرايش به معنويت تقويت شود, قطعاً آن جامعه كم تر مواجه با گناه و جرم و جنايت مي شود. نماز و سايرعبادات مثل روزه موجب پيشگيري از جرم و گناه هستند. نماز و ساير عبادات زمينهء گناه را از بين مي برند و قلبي كه با خدا و عشق به او پيوند بر قرار كند, به دنبال پليدي و گناه نمي رود. از اين رو مي توان نتيجه گرفت در هر جامعه اي كه فرهنگ نماز مورد عنايت و توجه قرار گيرد, قطعاً اين فرهنگ عاملي جهت پيشگيري از جرم و گناه خواهد بود.

(پـاورقي 1.سوره عنكبوت (29 آيهء 45

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.