-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(31073)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13358)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(12330)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(6933)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2705)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(2032)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1971)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1716)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1432)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(1196)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26451 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

درصد كمي از آدمها مسلمان هستند، پس چرا توليد نسل بين غير مسلمانان وجود دارد، آيا خدا ميآفريند كه به جهنم بفرستد؟!

هدف اساسي از آفرينش انسان، آن است كه به سعادت و كمال لايق خود نائل شود؛ بنابراين، هدف از آفرينش جن و انس، عبادت و بندگي خداوند است.

خداوند انسان را براي بهشت آفريده، نه دوزخ، اما چون انسان داراي اختيار است و با اراده خود انتخاب ميكند، راهي جهنم يا بهشت ميشود. خداوند طبق صريح آيات مختلف قرآن همه انسانها را پاك و بر فطرت توحيدي خلق نموده است. از جمله ميفرمايد: من جن و انس را نيافريدم مگر براي اين كه عبادتم كنند (و بدين وسيله به كمال و قرب الهي برسند و در بهشت زندگي كنند).(1)

بايد توجه داشت كه انسان موجودي است داراي اراده و آزادي كه كمال خود را بايد با انتخاب كسب نمايد. هنگامي كه آزادي اراده بود، اختلاف در انتخاب عقيده و مكتب و اختلاف در پيمودن راه سعادت و شقاوت پديد ميآيد، كه سبب ميشود گروهي حق را بپذيرند و گروه ديگر باطل را.(2) قرآن ميفرمايد: و ما راه را به انسان نشان داديم و او را هدايت نموديم، خواه شاكر باشد (و حق را بپذيرد) و خواه ناسپاس (و از حق روي گردان).(3) پس خدا انسانها را بر فطرت پاك آفريده و با فرستادن پيامبران و كتابهاي آسماني، راه بهشت را نشان داده است، اما انسانها از آزادي سوء استفاده مينمايند و راه انحرافي را انتخاب ميكنند.

شايد اين سوال در ذهن شما خطور كند كه چرا وقتي خداوند ميداند گروهي از انسانها جهنمي ميشوند، آنان را ميآفريند؟

پاسخ اين است كه خداوند فياض و بخشنده مطلق است و به هر موجودي آن چه را كه شايستگي دريافتش را دارد ميدهد. انسان چون ذاتاً ميتواند حق را پذيرفته و به كمال برسد، پس لايق دريافت كمال است و خداوند وي را ميآفريند و وجودش را كه كمال است، به او ميبخشد و به او عقل و شعور ميدهد و براي هدايتش پيامبر ميفرستد. اگر او را نميآفريد، جا داشت از خدا سؤال شود كه چرا در اين مورد فيض نبخشيدي و نور افشاني نكردي؟ وقتي خداوند آفريد، ديگر جاي اين سؤال باقي نميماند. اگر انسان با سوء اختيار از راه منحرف شد، به خودش مربوط است، نه به كس ديگر.

اگر شما در مراسم جشن و عروسي، همه فاميل را دعوت كنيد، ولي بعضي به خاطر عذري نتوانند حاضر شوند، نه تنها از شما گلهمند نميشوند، بلكه از شما معذرت خواهي كرده و عذرشان را مطرح ميكنند، ولي اگر شما شخص معذور را دعوت نميكرديد، گرچه نميتوانست بيايد و در مراسم شركت كند (چون عذر داشته) ولي از شما گلهمند ميشد كه چرا مرا دعوت نكردي!

به نظر حكماي اسلام مانند صدرالمتألهين در قيامت اكثر مردم مشمول رحمت الهي ميگردند،(4) چرا كه اگر در دنيا اسلام را نپذيرفته بودند، قاصر و ناتوان بودند، نه مقصر. يعني اكثر مردم غير مسلمان به گونهاي هستند كه اگر واقعاً اسلام به آنها معرفي شود، آن را ميپذيرند و مسلمان ميگردند. نپذيرفتن آنها، نشان عدم آگاهي آنها از حقيقت اسلام بوده، زيرا در دسترس آنها نبوده است. اينان كافر واقعي نيستند و چنين افرادي به حكم وجدان و عقل و تا آن اندازه كه آگاهي دارند، مورد سؤال قرار خواهند گرفت؛ بنابراين تعداد كمي هستند كه كفر واقعي دارند و اگر حقيقت اسلام به آنها نمايانده شود، آن را ميپذيرند.

پي نوشتها:

1. ذاريات (51) آيه 56.

2. تفسير نمونه، ج 9، ص 279.

3. انسان (76) آيه 3.

4. مرتضي مطهري مجموعه آثار (عدل الهي)، ص 327 و 342.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.