-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20445)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13085)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9767)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5308)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2542)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1664)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1558)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1340)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1091)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(947)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26452 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

نظر اسلام درباره عقايد و افكار برخي از دانشمندان علوم تجربي در مورد خلقت و پيدايش انسان اوليه چيست و يا چگونه مورد ارزيابي و نقد قرار ميگيرد؟

بعضي از دانشمندان مسلمان معتقدند كه بين اين نوع نظريهها در مورد خلقت انسان (نظريه تكامل) و آنچه اسلام در مورد خلقت انسان اوليه (حضرت آدم) بيان كرده است، تضاد وجود ندارد. طبق نظر اين گروه انسان در عين حال كه ميتواند از خاك و گل آفريده شده باشد، ميتواند اين آفرينش به گونه تكامل باشد.

آنها ميگويند: همه موجودات ميتواند از تك سلول به وجود آيند كه آن تك سلول از خاك بوده و بعداً در اثر تكامل پس از ميلياردها سال به مرحله انسانيت رسيده است. وقتي به مرحله انسانيت رسيد، انسان و خليفه خدا در زمين شد. با اين توجيه اين نظريه با آنچه كه قرآن درباره خلقت انسان آورده است منافاتي ندارد.(1)

نظريه دوم در مورد خلقت انسان بلكه ساير موجودات زنده، نظر معروف و مشهور است كه عقيده دارند انسانها از آدم و حوّا به وجود آمدهاند و مستقيماً از خاك خلق شدهاند.

اين نظريه از ظاهر آيات به دست ميآيد، گرچه نظر اول نيز با قرآن منافاتي ندارد، ولي آيات درباره خلقت آدم و حوّا ظهور در نظريه دوم دارد، مثلاً از آيه اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشراً من طين فاذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين(2)

نظريه دوم فهميده ميشود.

علامه طباطبايي(ره) ميفرمايد:

ظاهر آيات دلالت بر همين صورت اخير دارد كه نسل حاضر بشر به آدم و زوجهاش كه از زمين آفريده شده و از غير پدر و مادر هستند منتهي ميشود. آيه ان مثل عيسي عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون(3)

شاهدي بر صحت نظريه دوم است.

در مورد كشف بقاياي موجودات شبيه انسان در ميليونها سال قبل، بعضي از انديشمندان اسلامي با استفاده از رواياتي كه در اين زمينه وارد شده (4)، معتقدند كه قبل از پيدايش انسان و آفريده شدن آدم و حوا روي زمين، نسلهاي ديگري از انسانها روي زمين بوده كه منقرض شدهاند و انسانهاي كنوني آخرين نسلي است كه روي كره زمين خواهد بود.

پينوشتها:

1 - دكتر يدالله سحابي، خلقت انسان، چاپ سوم، سال 1351.

2 - ص (38) آيه 71.

3 - آل عمران(3) آيه 59.

4 - بحار، ج 8، ص 374 و ج 25، ص 25 و ج 54، ص 321 و 336.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.