-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20544)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13089)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9779)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5321)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2543)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1665)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1559)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1340)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1094)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(949)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26453 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

اگر مردم يك كشور آن قدر از نظر سطح علمي، اقتصادي، اجتماعي، اعتقادي و سياسي و... بالا باشند (مدينه فاضله) كه هيچ كس گناه و تخلف انجام ندهد، دادگاه قوانين جزايي اسلام و مجازات چه معنا و مفهومي دارد؟

اگر جامعه آرماني در يك كشور شكل بگيرد، به طوري كه ظلم و فساد از جامعه محو شود، عقول و دانش بشري به تكامل برسد، اصل مساوات و برادري به طور كامل برقرار شود، معنويت به صورت بي سابقهاي گسترش يابد، با خرافات و بدعتها مبارزه شود، مفاسد اخلاقي به صورت كامل ريشهكن شود، قانونمندي كامل در جامعه برقرار شود و عدالت اجتماعي و اقتصادي در اجتماع برقرار شود، چنين جامعهاي مدينه فاضله خواهد بود كه ظاهراً نياز به دستگاه قضايي ندارد؛ اما بايد توجه داشت كه جامعه فاضله بودن، به اين معنا نيست كه انگيزههاي گناه و تخلف و قانون شكني در انسانها وجود نداشته باشد و همه مثل هم باشند، در هر حال حتي درون چنين جامعهاي ميتواند افرادي وجود داشته باشند كه بنا به طبع شهوت پرستي و زياده خواهي و خودپرستي، در فكر گناه و تخلف باشند، پس هم چنان نياز به قانون جزايي و مجريان خواهد بود.

به عقيده ما، در دوران حكومت امام زمان(ع) جامعه به اين سمت خواهد رفت، اما اگر نگاهي به جامعه جهاني كه در عصر حضرت مهدي(ع) تشكيل ميشود بيندازيم، براساس روايات معتبر، در آن جامعه حضرت مهدي(ع) بين مردم قضاوت ميكند و در روايت آمده است: و حكم بين الناس بحكم داود و حكم محمد(ص)؛ امام زمان(ع) ميان مردم چون داوود نبي(ع) و حضرت محمد(ص) حكم و قضاوت خواهد نمود

از اين رو، در مدينه فاضلهاي كه در زمان حكومت حضرت مهدي(ع) تشكيل ميشود، قضاوت براساس احكام الهي و به صورت عادلانه صورت ميگيرد، با اين كه در آن جامعه ظلم و ستم رخت برميبندد، عدل بر جهان حاكم ميشود و ساير ويژگيهاي جامعه ايدهآل محقق ميشود.

جامعه بشري و هر كشوري اگر چه در مرحله عالي پيشرفت اخلاقي، علمي، سياسي، اقتصادي و... باشد، بي نياز از قوانين جزايي و مجازاتها نميباشد، چون جوامع بشري از حقيقتي به نام انسان تشكيل شده كه اين حقيقت ميتواند در مسير صلاح و رستگاري گام بردارد يا اين كه در مسير سقوط و گناه و جنايت قدم زند. وجود دستگاه قضايي و قانون مجازات و ضمانت اجراي كيفري موجب ميشود از ارتكاب جرم كاسته شود. ضمانت اجراي كيفري، جامعه و كشور را در مسير سلامت قرار ميدهد و ميزان جرم و جنايت را كاهش ميدهد. اگر در جامعهاي گرچه جامعه فاضله ضمانت اجراي كيفري نباشد، جرأت بر انجام گناه و جنايت بيشتر خواهد بود. به هر حال، ضرورت وجود قوانين جزايي اسلام و مجازات هايي كه نقش بازدارنده دارند، در كاهش جرم و پيشگيري از آن بسيار مؤثر خواهد بود.

پينوشتها:

1 - بحارالانوار، ج 52، ص 338.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.