-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(20265)
-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(13080)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(9729)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(5286)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2538)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1660)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1548)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1333)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(1089)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(943)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:26455 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

فرق مؤمن با مسلمان در چيست؟ مؤمن واقعي كيست؟

اسلام، شكل ظاهري دارد و هر كس شهادتين را بر زبان جاري كند، در زمره مسلمانان است اما ايمان يك امر واقعي و باطني است و جايگاه آن قلب آدمي است، نه زبان و ظاهر او. بنابراين ايمان بالاتر و برتر از مسلماني است. در آيات قرآن آمده است: اعراب گفتند كه ما ايمان آوردهايم، اي پيامبر! به آنها بگو كه اسلام آورده (تسليم شدهايد) و هنور ايمان در دلهاي شما وارد نشده است.(1)

اسلام ممكن است انگيزههاي مختلفي داشته باشد، حتي انگيزههاي مادي و منافع شخصي، ولي ايمان حتماً از انگيزههاي معنوي سرچشمه ميگيرد. امام باقر(ع) ميفرمايد: ايمان اقرار است و عمل، و اسلام اقرار بدون عمل است.(2)

امام صادق(ع) ميفرمايد: ايمان شريك اسلام ميشود، ولي اسلام شريك ايمان نيست.(3)

در روايتي ديگر امام باقر(ع) فرمود: ايمان آن است كه در دل مستقر شود و بنده را به سوي خدا كشاند و اطاعت خدا و گردن نهادن به فرمانش مصدّق آن باشد، ولي اسلام گفتار و كردار ظاهري است.(4)

مؤمن واقعي كسي است كه به همه دستورهاي اسلام عمل نمايد؛ واجبات را انجام دهد و محرّمات را ترك نمايد يعني ايمان واقعي همراه عمل است و عملش بايد مطابق با ايمانش باشد.

در بعضي آيات آمده است: مومنان كساني اند كه چون ياد خدا شود، دلهاشان ترسان ميشود و چون آيات الهي برايشان خوانده شود، ايمانشان افزون ميشود و بر پروردگار خود توكّل ميكنند. آنان كه نماز را بر پا ميدارند و از آنچه روزيشان دادهايم، انفاق ميكنند. آنان مؤمنان واقعي هستند.(5)

خداوند در اين آيات وصف مؤمنان واقعي را بيان كرده، در آيات ديگر مانند آيات اوّل سوره مؤمنون نيز اوصاف مؤمنان واقعي را بيان فرموده است.

پي نوشتها:

1. اصول كافي، ج 3، ص 39.

2. همان، ص 42.

3. همان، ص 41.

4. حجرات (49) آيه 14.

5. انفال (8) آيات 2 - 4.مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.